​​

מחלקה: הנדסת ביוטכנולוגיה
סטודנטים: אליזבת ויינגר 
מנחים: ד"ר מירם עמירם (הנדסת ביוטכנולוגיה) | ד"ר ראמון בירנבאום (מדעי החיים)

SIRT6 הינו גן אשר מתבטא בין היתר במוח ואחראי על תיקון נזקי דנ״א בתאים. כיוון שנוירונים אינם מתחדשים יכולת זו חשובה מאוד על מנת לשמר את הפעילות שלהם. השערת הפרוייקט היא שהביטוי של הגןSIRT6  יורד במהלך ההזדקנות כתוצאה מירידה בתפקוד אנהנסרים (חלבונים המפעילים ביטוי גנים), מה שמזרז את ההזדקנות ומוות תאי המוח.  לצורך כך נבדקו שלושה מועמדים לאנהנסרים אשר שובטו והוזרקו לדגי זברה. שני אנהנסרים נמצאו חיוביים והפעילו את הביטוי של הגן דווח GFP בדגי הזברה. המשך זיהוי ואפיון האנהנסרים יקדמו אותנו להבנת הבקרה של גנים במהלך הזדקנות.​