מחלקה: הנדסת מכונות
סטודנטים: נדב שמע 
מנחים: פרופ' אורן שדות | ד"ר דרור כהן | מר בן עמיר

פרויקט זה בוחן את השפעתו של דפוס ייחודי בפני השטח של דגמי אלומיניום על מקדם הבליעה לקרינת לייזר. בפרויקט זה הוקמה מערכת ניסוי למדידת שדה הטמפרטורות, פותח מודל אנליטי וסימולציה בתוכנת COMSOL לשדה הטמפרטורות בדגם, ובוצעה אופטימיזציה פרמטרית בין הסימולציה לתוצאות הניסוי. למציאת מקדם הבליעה של הדגם.​​

מחקר לאפיון מקדם הבליעה כתלות בדפוס על פני השטח.