מחלקה: הנדסת מערכות תוכנה ומידע​
סטודנטים: ליאור סבצנקו, ספיר נגר, דור שרטו
מנחה: עופר זוין

Student Social Marketplace- מאפשרת לסטודנטים ליצור פלטפורמה על תשתית BlockChain ומאפשרת לסטודנטים לסייע לסטודנטים בכל התחומים וכן מאפשרת לסטודנטים למכור מוצרים ייחודיים שסטודנטים מיצרים ומפתחים.​​