מחלקה: הנדסת מכונות​
סטודנטים: בן סלומון, שבדיה מסנדילוב
מנחה: יואב הרציג, שחר דרוקר

החקלאות המודרנית משתמשת לרוב בצינורות להובלת המים לשדה ולהשקיית הגידולים – וצינורות אלו לעיתים מתפוצצים, בין אם מבעלי חיים, פגעי מזג אוויר, מיכון חקלאי ואף וונדליזם. פרויקט זה בא לתת מענה על פיצוצים ודליפות בצינור החל מחור בקוטר מינימלי של 5 מ"מ באמצעות מנגנון מכאני לחלוטין, שתפקידו לעצור את הזרימה אוטומטית כשפיצוץ שכזה קורה, להתריע על הפיצוץ ולאפשר לחקלאי לפתוח את המים בצורה קלה בשביל לזהות את המיקום המדויק של הדליפה. מלבד זאת, על הפתרון להיות עמיד בתנאי הסביבה הקיימים בשדה וכן להיות אטרקטיבי מבחינת מחיר.הפרויקט מכוון לתת פתרון לחקלאים קטנים הרגישים מאד לנזק ולמחיר ועדיין מהווים את רוב החקלאות בעולם.​