מחלקה: הנדסת מכונות​
סטודנטים: מרון חרליקר, שיר ברם
מנחה: אבי ניב

אגירת אנרגיה היא הכרחית ליכולת לספק חשמל מאנרגיות מתחדשות. בטריות מהוות גורם אקולוגי שלילי שיש לו גם עלויות כספיות ניכרות. הפרויקט בוחן התכנות למערכת אגירה בנפח ביתי מבוססת מלח מותך – טכנולוגיה זולה ומוכחת בקנה מידה גדול.​