מחלקה: הנדסת מכונות​
סטודנט: חן יונה, נועה שכט
מנחים: פרופ' אורן שדות, מר בן עמיר​

הפרויקט עוסק בהשפעת מערך המכשולים על התקדמות גלי הדף במנהרות ומידול פרופילי הלחץ באמצעות פיצוץ גל הדף בתוך מנהרה. פרויקט זה הינו שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בן גוריון לבין משרד הביטחון על מנת להעריך את משטר הלחצים בעקבות גלי ההדף וההלם במנהרות . לפרויקט זה ישנה חשיבות רבה בהיבטים ביטחוניים מכיוון שתוצאות הניסויים שיתקבלו עשויות לתת חיזוי טוב למשטר הלחצים הנוצר בפיצוצים בתוך מנהרות, כאשר מיוזם פיצוץ במנהרה כתוצאה מהפעלת חומרי נפץ שונים נוצר גל הדף אשר מתפשט לאורך המנהרה בפרופיל לחצים משתנה, התלוי בשינויים הגיאומטריים והמכשולים הקיימים בו, במרחק ממנו ובגודל המטען. נכון להיום, לא קיימים אמצעי מחשוב או תוכנות אנליזה מהירים אשר יכולים לחזות את התנהגות הגל במנהרה המורכבת ממספר מכשולים / חדרים /פיצולים בשל סיבוכיות החישוב.​