​הצגת פוסטרים - ​רחבת בניינים 26-28 ​| 8:00 - 14:00​

רשימת פרויקטים

שם הפרויקט
  
סטודנטים
  
מנחה אקדמי
  
מנחה מקצועי
  
אופטימיזציה של מערכת מרובת מעבדים מבוססת RISC Vאמיר למפל, איתמר פרודובסקיד"ר שלמה גרינברג
איפיון חישובי של התקני תוצא-שדה בהיפוך אולוסין מלא עבור חיישנים ביולוגייםדביר פיטלד"ר גיל שלו
איפנון אוטרא-מהיר במערכות תקשורת אופטיתשיר אהרונוביץפרופ' עמיאל ישעיה
אלגוריתם לומד לאיכון של משדר ברעש לא-גאוסיאיליה בנקוביץ'ד"ר קובי טודרוס
אלגוריתם לומד לגילוי אותות ברעש לא גאוסיאברהם אטון, נדב עמרםד"ר קובי טודרוס
אלגוריתמי בנדיט לבקרת גישה דינאמית בספקטרוםאביאל לוי, עידן סוקולובסקיד"ר קובי כהן
אמולציית של נתב WLAN אלחוטי באמצעות כלי ווריפיקציה מתקדמיםסלבה סלניקובד"ר שלמה גרינברג
אנטנה מהוד דיאלקטרירון לוזוןפרופ' ראובן שביט
אנליזות מתקדמות לשיפור ביצועים, התמודדות עם התראות שווא ועקיבה במכ"מ דיגיטליעמית ברששת, אביתר ששוןד"ר קובי כהן
בליעה אופטית במערכים של היפרבולוידיים על גבי מצעאלון אשורוב, ארטיום אחנזריאןד"ר גיל שלו
בליעת ספקטרום השמש במערכים משטחיים של עוקות פרבוליות בגדלים של תת-אורך גל כתלות בזוית הפגיעהרוני אנגלד"ר גיל שלו
בליעת ספקטרום השמש במערכים של 'שעוני חול'עדי מויאלד"ר גיל שלו
בקר מיניאטורי לתאורת של מערכת וידאו בלתי משתנה בזמןאורן אומסי, נתלי לנגפרופ' הוגו גוטרמן
בקרת מנוע דיגיטלי ברוחב פס גבוהאליהו אביטן, אלון בסופרופ' מור פרץאוחנה ליאור, תמרי שמואל
בקרת מערכות העברת אנרגיה אלחוטית ללא אות משובנדב טיקטין, עדן פוקספרופ' אלון קופרמן
גילוי מטרות בתמונות היפר-ספקטרליות בעזרת מודלים הסתברותיים מבוססי אשכול במבחן יחס נראות מירביתאיטן לוין, תומר הרשקוביץפרופ' סטנלי רוטמן
גילוי שינויים בתמונות היפרספקטרליות כפונקציה של רזולוציהמורן רבקה פילוסוף, עומר לבנוןפרופ' סטנלי רוטמן
דימות אופטי של תכונות אלסטיות של מערכות ביולוגיותאדוה הרוש, ברק לבפרופ' עמיאל ישעיה
הגבר תת-סף בחיישנים ביולוגיים מבוססי טרנזיסטור תוצא-שדה בעל שער כפולדביר יעקב עטרד"ר גיל שלו
העברת אנרגיה אלחוטית קיבולית - תווך מתכתייצחק שגיאפרופ' אלון קופרמן
העברת הספק אלחוטית המבוססת תהודה מגנטית לשימוש ברחפניםניב ישי ליפשיץ, טל רגבפרופ' מור פרץ
הערכת מטריצת קווריאנסחן דדוןפרופ' סטנלי רוטמן
השוואה של שיטות שונות לפיצוי דיגיטלי של אי-לינאריות בסיבים אופטיים יאיר יוסףד"ר סטניסלב דרביאנקו
השפעת זווית הפגיעה על תגובת מערכי ננו-עמודים עם סקלופים לגל מישורידולב אזולאיד"ר גיל שלו
התקפות והגנות להצפת SYN והרעלת DNSדור שושני, יפתח טירןד"ר קובי כהן
התקפות ופריצה למערכות הצפנה קוונטיותמתן צינדר, ניב אדלשטייןפרופ' שלומי ארנון
וידאו תת-ימי בלתי משתנה בתנאי תאורה ערן בן-שלוםפרופ' הוגו גוטרמן
זיהוי אנומליות בתמונות מכ"מ מפתח סינטטי (SAR)איתי ברקוביץ, יובל חייטמןפרופ' סטנלי רוטמן
זיהוי חלבונים הקושרים דנ״א באופן ספציפי באמצעות למידה עמוקהגיא וינר, יובל מדמוניד"ר ירון אורנשטיין
זיהוי מטרות באמצעות אלוגריתם סימפלקס עבור מטרות בעלות רזולוציה משתנהאדר רביד, יונתן איגרפרופ' סטנלי רוטמן
זיהוי עצמים בסונאר באמצעות רשתות נוירוניםתומר ברקאי, אביב אברהם כהןפרופ' הוגו גוטרמן
טעינת הספק אלחוטיתאוראל יצחק טויטו, יוסף אליהפרופ' שמואל בן-יעקב
טשטוש מטרה בגילוי מטרה היפרספקטרלירון רוש, שי בוזגלופרופ' סטנלי רוטמן
יישום אמצעי בטיחות סייבר ב-Pythonאורי לביא, תומר אליקןפרופ' בנימין ארזי
יישום תכונות רשתות מוגדרות תכנה לשם הגנת מידעעמית אפרים, גל אהרוןפרופ' בנימין ארזי
כלים למחקר בתכנון חומרה עמידהסלי חגוליד"ר מוטי מדינה
למידה עמוקה למתן דעיכת אותות לוויןאורי מוטט, יובל יוסקוביץ'פרופ' שלומי ארנון
למידה עמוקה לערוץ RF לוויניתום לוינשטין, בר חיימוביץפרופ' שלומי ארנון
למידה עמוקה לקשירת חלבון לדנ״אחנן מרדכי, מאור אסיףד"ר ירון אורנשטיין
למידה עמוקה לקשירת חלבון לרנ״אמיכאל טורבאבין, אלון ספקטורד"ר ירון אורנשטיין
למידת חיזוק עמוקה לרדיו קוגניטיביעמית בירן, אבירן חוצהד"ר קובי כהן
למידת מכונה להדמיה היפרפרספקטרליתעידו אברג'ל, סופיה אייזנשטייןפרופ' סטנלי רוטמן
מדידת גובה גלי ים בעזרת מכ״מ מוטסאייל חיים צוקרמן, יניב עוקביפרופ' שלומי ארנוןרעי צרי
מודלים מעשיים לאיתור מטרות בתהליכי רזולוציה מרחביים משתניםתהילה שמיר, קרן גנרפרופ' סטנלי רוטמן
מטריצת קוואריאנס מבוסס על מטרות שוואנגה קרני, יניר גורןפרופ' סטנלי רוטמן
מימוש "מכונה לומדת" ע"ג רכיב מתוכנתאור ברבי, אמיתי קסוטוד"ר קובי כהן
מימוש רשת נוירונים קונבולוציונית על כרטיס FPGAינון דהן, עמר לבלד"ר שלמה גרינברג
מימוש שרשרת שיפור וידאוניר מיוחס, ערן אשכנזיד"ר תמי ריקלין רביב
מכ"ם לייזרמשה מורדפרופ' שלומי ארנון
ממיר דיגיטלי-לאנאלוגי משולב על צ'יפ בעל ביצועים גבוהיםשניר שמלהפרופ' מור פרץ
ממיר הספק ממוזער ליחסי המרה גבוהים מאודאיליה נורקיןפרופ' מור פרץ
ממיר לקצירת אנרגיה מתא סולרי יחיד בז מי-דן, אביאל חרמוןפרופ' שמואל בן-יעקב
ממשק אלחוטי מאובטח לבקרת מערתרועי בריגהפרופ' בנימין ארזי
מעבד, סייבר בפרוטוקולי רשתמשה פאר, יפתח לויד"ר קובי כהן
מעבדות סייבר: TCP, התקפות והגנותתום הורביץ, קובי יעקב עיניד"ר קובי כהן
מעגלי מתנדים ממוזערים לשימוש בשבבי ניהול הספקאחמד אלקרינאוי, אבנוב חאגפרופ' מור פרץ
מערכת הינע חשמלי תעשייתית לבדיקת אלגוריתמי תקיפת סייברמורן הרחול, ניר ראובניפרופ' אלון קופרמן
מערכת העברת אנרגיה אלחוטית באופן קיבולי לטווח קצרמיכאל קדוש, נדב עמרםפרופ' אלון קופרמן
מערכת העברת הספק אלחוטית מבוססת רשת LCCדניס מלניקוב, עומר זכאיפרופ' שמואל בן-יעקב
מערכת הצפנה קוונטיתרוסטם בגירובפרופ' שלומי ארנון
מערכת התמצאות לרכבים אוטונומייםאור שלו, עומר פלדמןפרופ' הוגו גוטרמן
מערכת לאיסוף חוויותשיר חן, שיר צבירפרופ' שלומי ארנון
מערכת להחדרה אוטומטית של מחט לתוך רקמה רכהעמרי שגב, עדי טפיארופרופ' הוגו גוטרמן
מערכת לזיהוי כבישים לרכבים אוטונומייםמקסים חללי, קובי זלצמןפרופ' חיים פרמוטר
מערכת ניטור חכמה לזיהום בתת הקרקעעמית רוזנצויג, דן סוסקיןפרופ' שלומי ארנון
מערכת נישאת באוויר לניהול הספק וטעינה מהירה של רחפניםדור טייכר, יותם שולץפרופ' מור פרץ
מערכת תאורה בלתי משתנה בזמן על גבי טלפון סלולריאדיר בן עזריה, ערן כהןפרופ' הוגו גוטרמן
מערכת תאורה בלתי משתנה בזמן על גבי מכשיר סלולרי אייפוןשגב פורטמןפרופ' הוגו גוטרמן
מערכת תקשורת לאדם חירש-עיוורמאור יעקב אסייג, רפאל חי שיטריתפרופ' הוגו גוטרמן
משימת חיפוש והצלה לכוחות כיבוי אש בעזרת רכבים לא מאויישיםנועם דיינים, עומר לויפרופ' הוגו גוטרמן
ניווט רחפן אוטונומי באמצעות עיבוד תמונה ללא GPSעדי רייטר, ליאור בסהפרופ' הוגו גוטרמן
ניווט תת מימי מבוסס על תמונות וידאולוי קסל, רועי פרוינדפרופ' הוגו גוטרמן
ניטור ובקרה של מערכת הינע חשמלי תעשייתיתעומרי נוטקין, עמרי שחרפרופ' אלון קופרמן
ניתוח שדות בתחום החקלאות בעזרת רחפן בעל מצלמה היפרספקטרליתעומר ונון, חזי רודהפרופ' הוגו גוטרמן
סגמנטציה של תאים בתמונות מיקרוסקופיה באמצעות למידה עמוקהאייר עזר, בר זוארץד"ר תמי ריקלין רביב
סגמנטציה של תמונות היפר ספקטרליות כאמצעי עזר לזיהוי מטרות היפר ספקטרליותמשה שלום, אור ליבנהפרופ' סטנלי רוטמן
סורק סרטןנאור דהן, איילה גבריאלפרופ' שלומי ארנון
סיווג של מטרות מכ"מיות אוויריות לפי רצף ערכים של SNRאור שימקו, גיא ארדוןד''ר כהן קובי, פרופ' נובוסלסקי עקיבא
סיווג שלבי שינה בעזרת אותות PPGסהר ברגרפרופ' אמיר גבע
סיוע לבעלי מוגבלויות בעזרת רובוט אוטונומיעודד כהן, אלדד חדדפרופ' הוגו גוטרמן
עיצוב אונת האנטנה במערכי PA רחבי סרט בזמן אמיתיירדן אזריפרופ' ראובן שביטד"ר יבגני קמנצקי, מר נתן אברהם, מר רועי מעודה
פיתוח גישה מבוססת UVM להאצת ורפיקציהעמירם ליפשיץ, נועה חיותד"ר שלמה גרינברג
פיתוח כלי תכנון תחנות כח היברידיות עם אילוצי יחידות ייצוראביב שרעביפרופ' אלון קופרמן
פיתוח כרטיס מוקטן לאיפשור תקשורת אוויונית- 1553ולרי פאק, פבל שדוריןד"ר סטניסלב דרביאנקומרקי ברששת
פיתוח כרטיס מוקטן לאיפשור תקשורת אוויונית- ARINC429שחר בלה ציגל, נועה נעמי זיו אוןד"ר סטניסלב דרביאנקו
פיתוח מאיצי חומרה לרשת עצבית לאפליקציות קול ועיבוד תמונהדן לסט, דקל ביליצקיד"ר שלמה גרינברג
פיתוח רשת עצבית מסוג LSTM לאפליקציות קולשלומי עמברד"ר שלמה גרינברג
קיבול Shannon של ערוצי תקשורת אופטיים המבוססים על פולסים סוליטונייםעדי עופר, גל ברילוביץד"ר סטניסלב דרביאנקו
שדות שוליים בחיישנים ביולוגיים מבוססי טנזיסטורי FETמור אפרים, חן מזרחיד"ר גיל שלו
שדרוג מעבדת הסייבראבישי שטיין, עמית רוסקד"ר קובי כהן
שיפור זמן אימון של סוכן לומד באמצעות למידת חיזוקגיא ברזני, אביחי סופןפרופ' הוגו גוטרמן
שיתוף פעולה בין כלי טיס בלתי מאוישים וכלי ים אוטונומיםאסף גולדברג, ניר לויפרופ' הוגו גוטרמן
תוכנה רשת אינטרנט של הדבריםמתן ספריפרופ' שלומי ארנון
תכנון בקר עבור רחפן אוטונומי לשתילת הידרופונים במיםאופק גולן, אמיר צורפרופ' הוגו גוטרמן
תכנון ופיתוח של מודם אקוסטיתסטס קיטייצ'יק, איליה בנקוביץפרופ' הוגו גוטרמן
תכנון מערכות פוטוולטאיות גדולות כולל הערכת תפוקה שעתית בישראלמוחמד ותדפרופ' אלון קופרמן
תכנון מערכת אספקת חשמל למתקן טעינת צי רכבי מירוץ חשמלייםניקיטה ריבלקה, גמאל סעדפרופ' אלון קופרמן
תמונותזיו נעם לויפרופ' שלומי ארנון
תקשורת על SDRחן רוןפרופ' חיים פרמוטר