הצגת פוסטרים - לובי בניין 56​ | 9:00 - 11:30, 13:00 - 15:00

רשימת פרויקטים

שם הפרויקט
  
סטודנט
  
מנחה אקדמי
  
אלקטרודות מתכת-מבודד-מתכת לחיזור פחמן דו חמצניראובני גיאד"ר ערן אדרי
גיבוש מתמיסה המכילה סליניום ואנטימוני לשימוש בתאים סולאריים זסלבסקי דנהד"ר ערן אדרי
החדרת siRNA לתאי סרטן העור מסוג תאי הבסיס באמצעות שימוש בנשא עמילן רבעוניהללי שניפרופ' יוסי קוסט
הפיכת ממברנות חילוף יונים לסלקטיביות ליונים חד-ערכיים באמצעות שיקוע שכבות איאורגניות דקותוורמסר איילד"ר ערן אדרי, עודד ניר
התפתחות תבניות במודל הרצף במערכת פוטו-אלקטרוכימית שבצ׳נקו אלכסנדרד"ר אריק יוכליס
חקר היווצרות הידרוג'ל PVA באמצעות שיטות ראולוגיותקוגן דיווידפרופ' משה גוטליב
יציבות ומנגנוני הרס של שכבות דקות על משטחים מבוססי ננוגבישים של צלולוזה בלסי שיליפרופ' רחל ירושלמי רוזן
יציבות של שכבות נוזליות דקות על גבי משטחים מחוספסיםהוברמן היליתפרופ' רחל ירושלמי רוזן
מדידת פילוג גדלים של מיקרובועיות פולימריות שמעודדות קוויטציה על ידי שיטת imaging flow cytometry סירוטה יעלפרופ' יוסי קוסט
סינתזה ואיפיון של פוטוקטליזטורים הטרו-דו-אטומיים בעלי גשר חמצן קפלון עדיד"ר ערן אדרי
ספיחת מתכות כבדות ממי נגר ע"י זאוליטיםנטלי פנשפרופ' משה גוטליב
שימוש במערכת מיקרופלואידית ליצירת מודל המדמה מערכת תאיתלבנה גפןפרופ' אן ברנהיים
שמן צמחי בעל מנגנון חימצון עצמי לשימוש כסנסוראפיק נועהפרופ' ארן רגב