מחלקה: הנדסת מערכות תוכנה ומידע​
סטודנטים: אלית מנס, חנה דלפן, רונן אהרנוביץ
מנחים: פרופ' ליאור רוקח, אדיר סולומון

מטרת המחקר היא לבנות מודל אשר מסוגל לזהות תגובות אירוניות בשפה העברית.
המחקר מתבסס על תגובות של גולשים עבריים לפוסטים של פוליטיקאים ישראלים בפייסבוק.
המחקר מבחין בין סוגים שונים של ביטויים בהם יכולה להתקיים אירוניה- הבעת תודה, התנצלויות, מחמאות ועוד.
מודל הזיהוי יבנה על בסיס מודל השפה AlephBERT.​