מחלקה: הנדסה כימית​
סטודנט: יונתן לוצאטו
מנחה: ארן רגב

מימן הוא מקור אנרגיה מבטיח. עם זאת, שינוע מימן בצנרות מאתגר לאור תופעת הפריכות המימנית, המובילה לפגיעה במתכות הנחשפות אליו. אנו מציעים שתי אסטרטגיות למניעת מגע בין מתכות למימן: (1) דחיית מימן באמצעות שכבת מגן מרוכבת מונעת דיפוזיה (2) ספיחה כימית של המימן באמצעות שכבת מגן ריאקטיבית.​ ​