מחלקה: הנדסת ביוטכנולוגיה​
סטודנט: עוז ראובני
מנחה: ניב פפו

כיום נעשה שימוש נרחב בחלבונים רקומביננטים לטיפול במגוון רחב של מצבים רפואיים. אחד מהחלבונים הללו הוא מעקב חלבון עמילואיד בטא (APPI), המעקב את משפחת הפרוטאזות סרין. ויסות לקוי שלה יכול לגרום למגוון מצבים רפואיים חמורים. מכיוון שלפרוטאזות אלו רצף גנומי דומה ודמיון מרחבי גבוה, קשה מאוד לתכנן מעכב סלקטיבי לאחת מהפרוטאזות. KLK6 ו- mesotrypsin הן פרוטאזות ממשפחה זו המקושרות לסוגים רבים של סרטן. במחקרים קודמים במעבדה, הונדסו מוטנטים שונים של APPI בעלי ספצפיות גבוה לחלבון המטרה שלהם, אך מוטנטים אלו אינם סלקטיבים מספיק בכדי לשמש תרופה נסיונית בחקר קדם-קליני. מטרת הפרויקט היא לפתח מודל שיזהה מוטנטים סלקטיבים באמצעות שילוב של סריקת ספריית דנ"א לאפיניות וניתוח נתונים, על מנת למצוא את המעקב הסלקטבי והאפיני ביותר לחלבון מטרה מסוים. לאישוש המודל, הופקו שישה מוטנטים שונים של APPI מן הספרייה שנסרקה, ונבדקה הספציפויות שלהם לklk6 וmesotrypsin בשביל להעריך את מתאם הקורלציה של תוצאות אלו לתחזיות המודל. התוצאות נותנות תוקף לשיטת חיזוי הסלקטביות, ולכן ניתן להשתמש בשיטה זו בכדי לתכנן מוטנטים סלקטיבים שונים המשמשים לתרפיית חלבונים למגוון רחב של מטרות.​