מחלקה: הנדסה ביורפואית
סטודנט: עהד שיבלי
מנחים: פרופ' יורם עציון וד"ר הדר בן יואב

זיהוי עקה חמצונית  חשוב לפיתוח טיפולים חדשניים לפרפור פרוזדורים. כיום, לא קיימים חיישנים המאפשרים מדידת סמנים לעקה בלב, כגון מי חמצן. מטרת הפרויקט לפתח חיישן לזיהוי מי החמצן. החיישן מבוסס מיקרו-אלקטרודות מצופות ׳פלטינום שחור׳. לאחר כיול החיישן ננטר את מי חמצן המופרשים מלב של חולדות הנמצאות בקצב לב תקין ובפרפור פרוזדורים.​ ​