לא נפתח בשנת הלימודי​ם תשפ"ג​

הפקולטה למדעי הרוח והחברה​​

 מנהל, חברה ומדיניות החינוך M.A

 מורים ומורות- נצלו הזדמנות להתנדב באילת, על כל ההטבות המוצעות, ותוך כדי השיגו גם תואר שני!

מטרת הת​וכנית
מטרת התוכנית  היא להכשיר למערכת החינוך סגל בכיר בעל השכלה רחבה בתחום מדיניות החינוך בישראל ובעולם, כולל ידע מעמיק בתיאוריות ארגוניות ובתהליכים חברתיים-קהילתיים.
מדיניות החינוך נבחנת לאור רפורמות וחידושים בנושאי מנהל וחברה. התוכנית עוקבת אחר התנסויות משמעותיות בתחום המנהל והקהילה, וסוקרת מוקדי מחקר בתחומי המנהל, מדיניות החינוך וקהילות בישראל.
 
תכנית הלימודים
במסלול כללי ללא עבודת-גמר נדרשות 38 נקודות זכות-לתואר.
 
משך הלימודים
שנתיים.
 
ימים ושעות לימוד- יום בשבוע
רביעי -יום מלא (יתכנו קורסים מרוכזים בין הסמסטרים). 
באם נדרשות השלמות, הן יתקיימו במהלך ימות השבוע ומעבר לתוכנית הלימודים הנדרשת לתואר.

 
הקורסים הנלמדים הם
​מתודולוגיה מחקרית אכותנית, הערכת פרויקטים, מבוא לכלכלה ללא כלכלנים, תיאוריות בסיסיות ומתקדמות בחינוך, סוציולוגיה של בית הספר, פיתוח מנהיגות, חשיבה ביקורתית, אלימות בבית הספר, תפיסת זמן ודפוסי התנהגות בזמן, דפוסי ניהול, שילוב מערכות אבחון, מידה והערכה, סוציולוגיה פוליטית ותקשורת אירגונית. (הקורסים עשויים להשתנות מעת לעת כפי שיפורסם במערכת השעות לסמסטר הרלוונטי).
 
הרכב נקודות הזכות (בסך-הכל 38):
34 נק"ז מתוך המסלול (קורסי בחירה וחובה), 4 נק"ז קורסי בחירה מחוץ למסלול.
 
תנאי רישום
  • תואר ראשון בכל חוג או מחלקה מאוניברסיטה המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 85 לפחות.
  • תהליך המיון/קבלה מתבסס על הישגים לימודיים בתואר ראשון, מכתבי המלצה וראיון. סטודנטים שברקע האקדמי שלהם חסרים מקצועות חיוניים לתוכנית יחויבו בהשלמות הדרושות. לימודים אלו לא יחושבו במניין השעות של לימודי התואר השני.
 
* האוניברסיטה אינה מכירה בלימודי אנגלית שנלמדו בחלק מהמכללות לחינוך. בוגר מכללה עשוי להידרש לעבור בחינת סיווג באנגלית.
 
התואר הינו תואר M.A. בחינוך במגמת מנהל חברה ומדיניות החינוך של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 
מרצים בתוכנית​

פרופ' דורית טובין - מתאמת אקדמית

ד"ר לליב כהן- ישראל

ד"ר רות פרנקל

ד"ר חניתה חדד

ד"ר ניצן רותם

גב/ סוזי שרם-כהן​​


לקבלת מידע נוסף:
מוקד מידע: 08-6304518/9
דוא"ל: eilat@bgu.ac.il
 
מזכירות אקדמית הגב' עדי ברן : 086304507
דוא"ל: baranad@bgu.ac.il