בעולם האמנות העכשווי מתפתחת הנטייה לקרב את תלמידי תולדות האמנות לתחום הפעילות המוזיאלית ולמקצועות האמנות השונים, בדגש על לימודי תיאוריה ועל נושאים הקשורים בתרבות החזותית על גווניה השונים תכנית הלימודים מבוססת על גישה בינתחומית המתייחסת לתרבות חזותית במובנה הרחב והעדכני. עניין רב מופנה לתפיסות מתודולוגיות חדשות, לתרבות חזותית, למגדר, לתיאוריה וביקורת, כמו גם לרכישת יכולות מקצועיות שילוו את התלמידים עם סיום לימודיהם במחלקה.

 

מטרת הלימודים        
הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר ובכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות. במסגרת תחומי ההתמחות לומדים הסטודנטים בקורס המשלב ניתוח יצירות עם קריאת מקורות ראשוניים, ארכיונים, כתבי יד, מכתבים, חומר שלא פורסם וכד'. כן לוקחים הסטודנטים שני סמינרים בתחום ההתמחות שהם בוחרים. תוכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומי המוזיאולוגיה והאוצרות, היסטוריה של האמנות וקורסים בגישות חברתיות לתרבות חזותית.

 

משך הלימודים          
תכנית הלימודים במערכת מלאה מתוכננת לשנתיים. שני סמסטרים בשנה. יום לימוד מלא – יום שלישי.

 

תנאי רישום

תנאי קבלה לנתיב הכללי הוא: ממוצע 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.

המחלקה דורשת ציון מינימום של 65 באנגלית לתואר M.A

רשאים להגיש מועמדות לתוכנית בעלי תואר ראשון מכל התחומים ממוסדות בארץ ובחו"ל.

לבעלי תואר ראשון בתחומים אחרים מאוניברסיטאות וממוסדות אקדמיים אחרים בארץ או בחו"ל. לפי הצורך, תיקבע תכנית השלמות לקראת לימודי M.A. היקף תכנית ההשלמות (עד 16 נק"ז) ייקבע בתיאום עם יועץ התואר השני על פי הנתונים האישיים של כל מועמד.

תכנית הלימודים בנתיב כללי - תולדות האמנות ותרבות חזותית:     
הלימודים במגמה העיונית כוללים קורסים אשר מכשירים את הסטודנטים בגישות מחקר וכתיבה מחקרית בתחום תולדות האמנות  ומוזיאולוגיה. 36 נק"ז.

קורסי השלמה: תלוי מועמד

מבנה התוכנית: ראה בקובץ תוכנית הלימודים.

12 נק"ז קורסי חובה

16 נק"ז קורסי בחירה

8 נק"ז – שני סמנרים