​​​​

ההרשמה למסלול קדם הישגים להייטק תש"ף נסגרה
​​

פתיחת תכנית "קדם הישגים להייטק" בכפוף לקבלת אישור מהמועצה להשכלה גבוהה  

מומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתר זה ובאתר הישגים להייטק

 אתר הישגים להייטק​


​החל ממחזור ה', שנתפתח ביוני 2019, תכנית הישגים להייטק מאושרת לתקופת קדם המכינה, המכינה ושנה א' בלימודים לתואר למימון שכ"ל, מלגת קיום ומעטפת אקדמית.

​היה ויהיה שינוי בנושא ישלח אליכם עדכון ממנהלת הישגים להיי טק.

הפעלת התכנית מותנת במינימום מתקבלים.

לפרטים אודות קדם המכינה לחצו כאן

תהליך טיפול במעמד:

  1. בדיקת השלמת רישום אינטרנטי באתר הישגים ובאתר האוניברסיטה.

  2. בדיקת קבלת כל טופסי ההרשמה, כולל טפסים נלווים (פרוט מטה).

  3. בדיקת זכאות למימון על פי מצב סוציואקנומי.

  4. בדיקת עמידה בתנאים הפדגוגים על פי תנאי הקבלה המפורסמים בתכנית הלימודים.

  5. בחינת התאמה למקצוע.

בכל שלב המעמד יקבל הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני מאתר "הישגים להיי טק".

הנחיות להרשמה מקוונת באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".
מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.

​אין עלות דמי רישום לקדם המכינה, התשלום עבור הרישום יתבצע לאחר סיום לימודי הקדם בהצלחה  בהרשמה המקוונת למכינה למדעים מדויקים והנדסה לשנת הלימודים תשפ"א.

 הרשמה מקוונת

העלאת ת.ז. בהרשמה המקוונת:

תעודת זהות רגילה:

יש להעלאות צילום תעודת זהות, וצילום ספח תעודת הזהות (ניתן במסמך אחד).

תעודת זהות ביומטרית:

יש להעלאות  צילום של התעודה משני צידיה וצילום ספח תעודת הזהות (עד שני מסמכים) .

לאחר הרישום המקוון באחריותך להדפיס את ערכת הטפסים מטה ולשלוח את הקבצים בקובף pdf אחד
לכתובת:
pre@bgu.ac.il

טפסי רישום יועלו לקראת הרישום לקדם הישגים שנת הלימודים תשפ"א (פברואר 2021)

מועמדים שלא ישלימו את צירוף המסמכים הנדרשים לא יתקיים דיון בקבלתם.
 *הפעלת התכנית בפועל מותנת במינימום משתתפים וקבלת תמיכה ייעודית