​​​​מועד פתיחת התכנית והרישום לשנת הלימודים תש"ף ייפורסם לקראת חודש פברואר 2020

פתיחת תכנית "השגים להייטק" בכפוף לקבלת אישור מהמועצה להשכלה גבוהה  

החל ממחזור ה', שנתפתח ביוני 2019, תכנית הישגים להייטק מאושרת לתקופת קדם המכינה, המכינה ושנה א' בלימודים לתואר למימון שכ"ל, מלגת קיום ומעטפת אקדמית.

​היה ויהיה שינוי בנושא ישלח אליכם עדכון ממנהלת הישגים להיי טק.

הפעלת התכנית מותנת במינימום מתקבלים.

לפרטים אודות קדם המכינה לחצו כאן

ההרשמה לקדם מכינה "הישגים להייטק" מתבצעת בשלושה שלבים:

  1. רישום באתר "הישגים להיי טק" מצ"ב קישור הישגים להייטק

  2. רישום באתר ההרשמה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מצ"ב קישור הרשמה מקוונת

  3. מילוי טופס הרשמה ומסמכים נלווים, שיש להעביר לדואר אלקטרוני למייל pre@bgu.ac.il , ידנית. מסמכים סרוקים שמועברים בדואר אלקטרוני יש להעביר בקובץ PDF בלבד.

טפסי הרשמה. 

טפסים נלווים - השגים. 

מועמד בן לעובד אוניברסיטה. 

יש להדפיס את הטופס, למלא אותו ולצרף את כל המסמכים ולשלוח כקובץ pdf לדואר האלקטרוני:  pre@bgu.ac.il 

 טלפון לברורים  08-6461060

​ 

תהליך טיפול במעמד:

  1. בדיקת השלמת רישום אינטרנטי באתר הישגים ובאתר האוניברסיטה.

  2. בדיקת קבלת כל טופסי ההרשמה, כולל טפסים נלווים.

  3. בדיקת זכאות למימון על פי מצב סוציואקנומי.

  4. בדיקת עמידה בתנאים הפדגוגים על פי תנאי הקבלה המפורסמים בתכנית הלימודים.

  5. בחינת התאמה למקצוע.

בכל שלב המעמד יקבל הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני מאתר "הישגים להיי טק".

הנחיות להרשמה מקוונת באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".
מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.

 

יש לציין שנת הלימודים  תש"ף, סמסטר קייץ

קדם מכינה למדעים מדוייקים והנדסה

אין עלות דמי רישום לקדם המכינה, התשלום עבור הרישום יתבצע לאחר סיום לימודי הקדם בהצלחה  בהרשמה המקוונת למכינה למדעים מדויקים והנדסה לשנת הלימודים תשפ"א.

 הרשמה מקוונת

 *הפעלת התכנית בפועל מותנת במינימום משתתפים וקבלת תמיכה ייעודית