מועדי רישום לכלל המועמדים: 20.2.23-20.5.23

גובה שכ"ל למועמדים במימון עצמי: 6241 ש"ח (ישולם ב-3 תשלומים) + דמי אבטחה 277 ש"ח + דמי רווחה 206 ש"ח (ניתן לבקש לבטל את דמי הרווחה )

 

מועמדים המעוניינים להתמיין לתוכנית "הישגים להייטק" נדרשים להירשם דרך אתר הישגים להייטק בלבד. לאחר הרישום והשלמת המסמכים (דרך אתר הישגים )יישלח מייל למועמד על השלמת ההרשמה באתר בן גוריון​

פתיחת המסלול: 1.6.22

פתיחת המסלול מותנת במינימום מתקבלים

פתיחת תכנית קדם מכינה בכפוף לקבלת אישור מהמועצה להשכלה גבוהה  


המסלול מיועד ללומדים במימון עצמי וללומדים השייכים למסלול הישגים להייטק 

למתעניינים במסלול הישגים להייטק מומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתר זה ובאתר הישגים להייטק

 אתר הישגים להייטק​

​החל ממחזור ה', שנתפתח ביוני 2019, תכנית הישגים להייטק מאושרת לתקופת קדם המכינה, המכינה ושנה א' בלימודים לתואר למימון שכ"ל, מלגת קיום ומעטפת אקדמית.

​היה ויהיה שינוי בנושא ישלח אליכם עדכון ממנה​לת הישגים להיי טק.

הפעלת התכנית מותנת במינימום מתקבלים.

לפרטים אודות קדם המכינה לחצו כאן

נהלי הפסקת לימודים וביטול הרשמה


להרשמ​​ה מקוונת » ​

יש להרשם לשנת 2023 סמסטר קייץ

הר​​שמה מקוונת:

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".
מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.

לצורך ההרשמה המקוונת יש להעלות צילום ת"ז.
תעודת זהות רגילה: יש להעלות צילום תעודת זהות בצירוף ספח תעודת הזהות.
תעודת זהות ביומטרית: יש להעלות צילום של התעודה משני צידיה בקובץ אחד ובקובץ נוסף את ספח תעודת הזהות.​​

למועמדים שנרשמו דרך פרוייקט הישגים להייטק יש להירשם רק לאחר אישור הנהלת פרויקט הישגים.

טפסי חובה הנדרשים לצורך השלמת ההרשמה המקוונת

טופס הרשמה למכינה.docx

יש לשמור את הטופס בסיום ההקלדה כקובץ PDF ולהעלות למערכת לפי הקטגוריה המתאימה.

 ​מועמדים שלא ישלימו את העלאת המסמכים הנדרשים תוך 21 יום מסיום תהליך ההרשמה המקוונת מועמדותם תוסר.


טפסי חובה לבקשת מילגה: 

מועמדים המעוניינים שידונו בבדיקת זכאותם למלגת שכ"ל ומלגת קיום, יש למלא את כל הסעיפים הנדרשים עפ"י ההנחיות ב טופס הרשמה למכינה.docx​ ולעלות מסמכים ​ע"פ ההנחיות בטופס מסמכים נלווים לטופסי הרישום.docx

מועמדים שלא ישלימו את העלאת כל המסמכים הנדרשים עד ה-20.5.23  בקשתם למילגה לא תידון.


רק בתום העלאת כל המסמכים בקשתך להרשמה תטופל.​
תהליך טיפול במעמד השייך לפרוייקט הישגים להייטק:

  1. בדיקת השלמת רישום אינטרנטי באתר הישגים ובאתר האוניברסיטה.

  2. בדיקת העלאת כל טופסי ההרשמה, כולל טפסים נלווים (פרוט מטה).

  3. בדיקת זכאות למימון על פי מצב סוציואקנומי.

  4. בדיקת עמידה בתנאים הפדגוגים על פי תנאי הקבלה המפורסמים בתכנית הלימודים.

  5. בחינת התאמה למקצוע.

בכל שלב המעמד יקבל הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני מאתר "הישגים להיי טק".​
 *הפעלת התכנית בפועל מותנת במינימום משתתפים וקבלת תמיכה ייעודית