​​​​​​​​​

הרשמה תתקיים בין התאריכים: 11.2.21-11.4.21

פתיחת המסלול 2.5.21


פתיחת תכנית "קדם הישגים להייטק" בכפוף לקבלת אישור מהמועצה להשכלה גבוהה  

מומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתר זה ובאתר הישגים להייטק

 אתר הישגים להייטק​


​החל ממחזור ה', שנתפתח ביוני 2019, תכנית הישגים להייטק מאושרת לתקופת קדם המכינה, המכינה ושנה א' בלימודים לתואר למימון שכ"ל, מלגת קיום ומעטפת אקדמית.

​היה ויהיה שינוי בנושא ישלח אליכם עדכון ממנהלת הישגים להיי טק.

הפעלת התכנית מותנת במינימום מתקבלים.

לפרטים אודות קדם המכינה לחצו כאן


להרשמ​​ה מקוונת » ​

יש להרשם לשנת 2021 סמסטר קייץ


הר​​שמה מקוונת:

מועמד חדש לאוניברסיטה מתבקש להקליד תעודת זהות ולאחר מכן ללחוץ "חדש".
מועמד ותיק (שנרשם בשנה האחרונה לאוניברסיטה) מתבקש להקליד שם משתמש וסיסמא.

לצורך ההרשמה המקוונת יש להעלות צילום ת"ז.
תעודת זהות רגילה: יש להעלות צילום תעודת זהות בצירוף ספח תעודת הזהות.
תעודת זהות ביומטרית: יש להעלות צילום של התעודה משני צידיה בקובץ אחד ובקובץ נוסף את ספח תעודת הזהות.​​

טפסי חובה הנדרשים לצורך השלמת ההרשמה המקוונת

​במקביל להרשמה המקוונת באחריותך לפעול עפ"י ההנחיות מטה, רק בתום העלאת כל המסמכים בקשתך להרשמה תטופל.

מועמדים שלא ישלימו את העלאת המסמכים הנדרשים תוך 21 יום מסיום תהליך ההרשמה המקוונת מועמדותם תוסר.

לפני מילוי הטפסים באתר ההרשמה המועמד חייב לשמור את הטפסים במחשב שלו ואז למלא אותם.

אין אפשרות למלא את הטפסים ללא שמירה מקדימה שלהם  


​​

טפסי חובה לבקשת מילגה: 


לפני מילוי הטפסים באתר ההרשמה המועמד חייב לשמור את הטפסים במחשב שלו ואז למלא אותם.

אין אפשרות למלא את הטפסים ללא שמירה מקדימה שלהם  ​

מועמדים שלא ישלימו את העלאת כל המסמכים הנדרשים עד ה-15.8.21  בקשתם למילגה לא תידון.


הנחיות לצורך דיון בוועדת מילגות לצורך מימון שכר לימוד ומלגת מחייה 

טפסי בקשה למלגה
תהליך טיפול במעמד:

  1. בדיקת השלמת רישום אינטרנטי באתר הישגים ובאתר האוניברסיטה.

  2. בדיקת העלאת כל טופסי ההרשמה, כולל טפסים נלווים (פרוט מטה).

  3. בדיקת זכאות למימון על פי מצב סוציואקנומי.

  4. בדיקת עמידה בתנאים הפדגוגים על פי תנאי הקבלה המפורסמים בתכנית הלימודים.

  5. בחינת התאמה למקצוע.

בכל שלב המעמד יקבל הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני מאתר "הישגים להיי טק".​
 *הפעלת התכנית בפועל מותנת במינימום משתתפים וקבלת תמיכה ייעודית