כותרת
  
פורסם בתאריך
  
מבחן כניסה 5/9/19 למועמדים למכינה שאינם לומדים בקורס הכנה במתמטיקה21/08/2019
מבחן כניסה 5/9/19 למועמדים שלומדים בקורס הכנה במתמטיקה21/08/2019
קורס הכנה במתמיקה קבוצה 1 - חדרי לימוד 2-3/921/08/2019
קורס הכנה במתמטיקה קובצה 2 - חדרי לימוד 2-3/921/08/2019
שינוי חדרי לימוד וקמפוס בתקופת הפגרה באוניברסיטה 25-29/819/08/2019
קבוצה 1 - שינוי חדרים בשבוע שבין התאריכים: 19-22/815/08/2019
נתיב לאקדמיה - תכנית חלופה לפסיכומטרי לתלמידי המכינה24/03/2019
קורס הכנה במתמטיקה לקראת בחינת כניסה לשנת הלימודים תש"פ18/03/2019
בחינת כניסה במתמטיקה לקראת קבלה לשנת הלימודים תש"פ18/03/2019