עדכונים שוטפים

כותרת
  
פורסם בתאריך
  
חשיפת בחינת כניסה 27.630/06/2022
בחינת כניסה במתמטיקה 27.6.22 : שאלון + פתרון28/06/2022
בחינת כניסה במתמטיקה - דוגמא מקייץ 2021 + פתרון - חדש02/06/2022
קורס הכנה במתמטיקה לקראת שנת הלימודים תשפ"ג - סילבוס01/06/2022
קורס הכנה במתמטיקה - מערכת שעות + הנחיות15/05/2022
איזור אישי למועמדים - קישור11/05/2022
קורס הכנה במתמטיקה למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה במקצוע המתמטיקה09/05/2022

​​