​​​​​​​​​

ההרשמה לסטודנטים פעילים היא מקוונת, בתאריכי הרישום לקורסים במחלקה בה הם לומדים

הרשמה ללומדים חיצוניים או בחופשה/הפסקת לימודים באמצעות טופס (נמצא בתחתית עמוד זה)


הלימודים והבחינות בשנת הלימודים תשפ"ב יקיימו במתכונת פרונטלית.

למידע על הקורסים לחץ כאן

ההרשמה לקורסי עברית היא על סמ​ך רמת הסטודנט, כפי שמעודכנת במערכות האוניברסיטה. לא ניתן להירשם לקורס עברית שאינו ברמת הסטודנט גם אם ממתין הסטודנט לציון במבחן יע"ל או לציון בקורס בסמסטר קודם. יש להירשם רק לאחר קבלת הציון.

מומלץ מאוד לקרוא את המידע המצורף ושנתון המרכז לפני ההרשמה.


מתכונת הלימודים בתשפ"ב

בשנת הלימודים תשפ"ב מתכוון המרכז להעביר את הקורסים באופן פרונטלי. יחד עם זאת, היות והלימודים יתקיימו בצל נגיף הקורונה, אין למרכז אפשרות להתחייב לכך שלא ייווצרו אילוצים שיחייבו מעבר להוראה מקוונת. 
מכיוון שהחלטה על שינוי אופן הלימודי ם היא לפעמים מיידית ולא מאפשרת לנו תכנון, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון שנת הלימודים. 
מובהר כי שינוי אופן ההוראה, במידה ויקרה, לא יזכה את הלומדים בביטול הלימודים ובקבלת החזר כספי .

להנחיות ללמידה מרחוק לחץ כאן

הקישורים לשיעורים וחומר הלימוד יופיעו באתר הקורס, דרך Moodle לחץ כאן לקישור ל Moodle


ביטול הרשמה

בקורסי הקיץ:

ביטול הרשמה  ייעשה בהודעת דואר אלקטרוני בלבד ל- pre@bgu.ac.il בצירוף שם מלא ומספר תעודת זהות.

​בקורסים בסמסטר א', ב':

ביטול הרשמה עד תום תקופת השינויים לכל סמסטר.


הרשמה לסטודנטים פעילים במהלך שנת הלימודים: סמסטר א' וסמסטר ב'

הרישום לקורסים הינו מקוון. להרשמה לחץ כאן

- הרישום יעשה, באחריות הלומד, בימי הרישום לקורסים במסגרת הלימודים לתואר של המחלקה אותה הוא לומד.

- תלמידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה – הקורס יירשם במחלקה 151 – לימודים כללים.

- כל תלמיד נדרש לבדוק באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים את מועדי הקורסים לעברית ולהרכיב את מערכת השעות בהתאם לכך.

- הרישום על בסיס מקום פנוי.

- מספרי הקורסים בסמסטר א', ב':

 רמה ה'                         503-5-0005

רמה ו'                           503-5-0006

רמה ו' שנתי סמסטר א'    503-5-1006

רמה ו' שנתי סמסטר ב'    503-5-2006

 

הרשמה לסטודנטים פעילים או מתקבלים לאוניברסיטה – סמסטר קיץ

ההרשמה לקורסים מקוונת. להרשמה לחץ כאן

יש לבחור סמסטר קיץ, לאשר את ההצהרה, ולאחר מכן לבחור קורס לרישום

ההרשמה לקורס לא תופיע מיד ברשימת הקורסים שלך, העדכון יתבצע אחת לכמה ימים על ידי מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

אישור על הרישום יופיע בתדפיס לימודים אישי, רק לאחר שיהיו מספר נרשמים מתאים לפתיחת הקורס. ברגע שיתבצע אישור על הרישום תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת האישית.

 

לנרשמים שאינם סטודנטים או מתקבלים לאוניברסיטה – כל הסמסטרים

יש למלא את טופס ההרשמה ולהעבירו למשרד בדואר אלקטרוני

טופס הרשמה למרכז ללימודים קדם אקדמיים.pdf