​​​​​

עדכוני קורונה-

הלימודים בסמסטר סתיו ואביב תשפ"א יתקיימו בהוראה מרחוק. אין שינוי בתאריכי ההרשמה, הלימודים או הבחינות.​ הבחינות יתקיימו באופן מקוון או פיזי, על פי ההנחיות במועדי הבחינות.

בסמסטר קיץ כל הקורסים יתקיימו במתכונת הוראה מרחוק. כל המבחנים יתקיימו במועדם באופן פיזי או מקוון, ועל פי הנהלים.​  ייתכנו שינויים במערכת השעות ובמספר כיתות הלימוד, יש להתעדכן בהודעות המפורסמות באתר ונשלחות בדואר אלקטרוני.​

להנחיות ללמידה מרחוק לחץ כאן​

למידע על הקורסים לחץ כאן
 
הרישום דרך האתר אינו פוטר אותך מלעיין בשנתון המרכז ובאתר המרכז.

ההרשמה לקורסי עברית היא על סמך רמת הסטודנט, כפי שמעודכנת במערכות האוניברסיטה. לא ניתן להירשם לקורס עברית שאינו ברמת הסטודנט גם אם ממתין הסטודנט לציון במבחן יע"ל או לציון בקורס בסמסטר קודם. יש להירשם רק לאחר קבלת הציון.
 
 
 
הרשמה לסטודנטים פעילים ולמתקבלים -
 
במהלך שנת הלימודים, סמסטר א', סמסטר ב' -
הרישום יעשה, באחריות הלומד, בימי הרישום לקורסים במסגרת הלימודים לתואר של המחלקה אותה הוא לומד.
כל תלמיד נדרש לבדוק באתר המרכז ללימודים קדם אקדמים את מועדי הקורסים לעברית ולהרכיב את מערכת השעות בהתאם לכך.
הרישום על בסיס מקום פנוי.
תלמידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה – הקורס יירשם במחלקה 151 – לימודים כללים.
לקישור להרשמה - לחץ כאן
 
מספרי הקורסים בסמסטר א', ב': 
 
רמה ה'                         - 503-5-0005
רמה ו'                           - 503-5-0006
רמה ו' שנתי סמסטר א' - 503-5-1006
רמה ו' שנתי סמסטר ב' - 503-5-1007
 
 
קורסי קיץ -
 
ההרשמה לקורסי קיץ תש"ף החלה ב- 04.05.20

ההרשמה לקורסי הקיץ הנ"ל סגורה:
מבוא לפיזיקה-מכניקה
עברית רמה ה'
עברית רמה ו'
מבוא לתכנות בשפת C
מבוא לתכנות פייתון - לא ייפתח בשל מיעוט נרשמים​

 
הרשמה מקוונת. להרשמה לחץ כאן
הרישום על חשבון מקום פנוי.
הקורס יפתח רק אם יהיו מינימום נרשמים לכל רמת לימוד.
הרישום עד חודש לפני תחילת כל קורס. במידה ויהיו מקומות, ההרשמה תמשך גם לאחר מועד זה.
 
מספרי הקורסים בסמסטר קיץ:
 
רמה ה'                      - 503-5-0005
רמה ו' לימודי בוקר     - 503-5-0066
רמה ו' לימודי צהריים - 503-5-0067
 
תשלום -
ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס.
 
בקורסים במהלך השנה -
ביטול הרשמה עד תום תקופת השינויים, ובאחריות הנרשם.
בקורסי הקיץ -
ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים.
ההרשמה עצמה מהווה אישור לתשלום עבור הקורס.
במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים – יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס.
 
 
בהרשמה לקורסים יהיה צורך להשתמש בשם המשתמש והסיסמא שברשותכם.
אין אפשרות לעשות הרשמה לקורסים ללא שם משתמש וסיסמא.
קיימת אפשרות לאחזר את הסיסמה באמצעות שירות אחזור פרטי הזדהות ראשונית או לגשת למערך המיחשוב, חדר 17, בניין 62 בימים א'-ה', בין השעות 18:00-08:00 (מסירה אישית בהצגת תעודה מזהה).
 
  
 הרשמה לנרשמים שאינם מתקבלים/סטודנטים באוניברסיטה - 
ההרשמה על חשבון מקום פנוי בקורס, ועל פי ציון מבחן יע"ל בלבד.
יש למלא טופס הרשמה, ולהעביר אלינו בדואר אלקטרוני -
 
ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים, ועל חשבון מקום פנוי.
​במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים – יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס. אין אפשרות לבטל את התשלום לקורס לאחר ההרשמה.