​​​​​

למידע על הקורסים לחץ כאן
 
הרישום דרך האתר אינו פוטר אותך מלעיין בשנתון המרכז ובאתר המרכז.
 
 
 
הרשמה לסטודנטים פעילים ולמתקבלים -
 
במהלך שנת הלימודים, סמסטר א', סמסטר ב' -
הרישום יעשה, באחריות הלומד, בימי הרישום לקורסים במסגרת הלימודים לתואר של המחלקה אותה הוא לומד.
כל תלמיד נדרש לבדוק באתר המרכז ללימודים קדם אקדמים את מועדי הקורסים לעברית ולהרכיב את מערכת השעות בהתאם לכך.
הרישום על בסיס מקום פנוי.
תלמידי הפקולטה למדעי הרוח והחברה – הקורס יירשם במחלקה 151 – לימודים כללים.
לקישור להרשמה - לחץ כאן
מספרי הקורסים -
רמה ה' - 503-5-0005
רמה ו' - 503-5-0006
רמה ו' שנתי - 503-5-1006
 
 
קורסי קיץ -
 
ההרשמה לקורסי קיץ תש"ף תחל ב- 04.05.20
 
הרשמה מקוונת. להרשמה לחץ כאן
הרישום על חשבון מקום פנוי.
הקורס יפתח רק אם יהיו מינימום נרשמים לכל רמת לימוד.
הרישום עד חודש לפני תחילת כל קורס. במידה ויהיו מקומות, ההרשמה תמשך גם לאחר מועד זה.
 
תשלום -
ההרשמה לקורס מחייבת בשכר לימוד מלא. שכר הלימוד לקורס/ים ייגבה באמצעות מדור חשבונות סטודנטים, לאחר אישור פתיחת הקורס.
 
בקורסים במהלך השנה -
ביטול הרשמה עד תום תקופת השינויים, ובאחריות הנרשם.
בקורסי הקיץ -
ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים.
ההרשמה עצמה מהווה אישור לתשלום עבור הקורס.
במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים – יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס.
 
 
בהרשמה לקורסים יהיה צורך להשתמש בשם המשתמש והסיסמא שברשותכם.
אין אפשרות לעשות הרשמה לקורסים ללא שם משתמש וסיסמא.
קיימת אפשרות לאחזר את הסיסמה באמצעות שירות אחזור פרטי הזדהות ראשונית או לגשת למערך המיחשוב, חדר 17, בניין 62 בימים א'-ה', בין השעות 18:00-08:00 (מסירה אישית בהצגת תעודה מזהה).
 
  
 הרשמה לנרשמים שאינם מתקבלים/סטודנטים באוניברסיטה - 
ההרשמה על חשבון מקום פנוי בקורס, ועל פי ציון מבחן יע"ל בלבד.
יש למלא טופס הרשמה, ולהעביר אלינו בדואר אלקטרוני -
 
ההחלטה על פתיחת הקורס מתקיימת על פי מספר הנרשמים, ועל חשבון מקום פנוי.
​במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים – יחויב הנרשם בשכר לימוד מלא של הקורס. אין אפשרות לבטל את התשלום לקורס לאחר ההרשמה.