​​​​​​​​​​​ההרשמה לקורסי קיץ אוגוסט 2022 החלה ב- 6.2.22 ותסתיים עם מילוי המכסה
ההרשמה לקורס קיץ בעברית רמה ו' נסגרה. במידה ויתפנו מקומות, ייפתח רישום מאוחר ב- 1.7.22.הלימודים והבחינות בתשפ"ב, כולל סמסטר קיץ, יהיו פרונטאליים.

ההרשמה לקורסי עברית היא על סמ​ך רמת הסטודנט.ית, כפי שמעודכנת במערכות האוניברסיטה. לא ניתן להירשם לקורס עברית שאינו ברמת הסטודנט.ית גם אם ממתין.ה הסטודנט.ית לציון במבחן יע"ל או לציון בקורס בסמסטר קודם. יש להירשם רק לאחר קבלת הציון.

מומלץ מאוד לקרוא את המידע המצורף ושנתון המרכז לפני ההרשמה.


מתכונת הלימודים בתשפ"ב

​בשנת הלימודים תשפ"ב מתכוון המרכז להעביר את הקורסים באופן פרונטלי. יחד עם זאת, היות והלימודים יתקיימו בצל נגיף הקורונה, אין למרכז אפשרות להתחייב לכך שלא ייווצרו אילוצים שיחייבו מעבר להוראה מקוונת. 
מכיוון שהחלטה על שינוי אופן הלימודי ם היא לפעמים מיידית ולא מאפשרת לנו תכנון, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון שנת הלימודים. 
מובהר כי שינוי אופן ההוראה, במידה ויקרה, לא יזכה את הלומדים בביטול הלימודים ובקבלת החזר כספי .

להנחיות ללמידה מרחוק לחץ כאן

הקישורים לשיעורים מקוונים וחומר הלימוד יופיעו באתר הקורס, דרך Moodle לחץ כאן לקישור ל Moodle


ביטול הרשמה

בקורסי הקיץ:

מועמד שירשם לקורס, רשאי לבטל את הרשמתו ולקבל החזר כספי עד 15.7.22. את הבקשה לביטול חובה לשלוח לדואר האלקטרוני של המרכז: pre@bgu.ac.il.

במידה ולא תתקבל בקשה לביטול הקורס עד למועד זה מכל סיבה שהיא, המועמד יחויב במלוא תשלום שכ"ל של הקורס (גם אם הסיבה לביטול הקורס היא ציון סיווג ממבחן פסיכומטרי או יע"ל ממועד יולי 2022).

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לא לפתוח את הקורס היה ולא יהיו מספיק מתקבלים, במקרה כזה אם שולם שכר הלימוד הוא יוחזר במלואו.

​בקורסים בסמסטר א', ב':

ביטול הרשמה עד תום תקופת השינויים לכל סמסטר.


הרשמה לסטודנטיות.ם פעילות.ים במהלך שנת הלימודים: סמסטר א' וסמסטר ב'

ההרשמה לסטודנטיות.ם פעילות.ים היא מקוונת, בתאריכי הרישום לקורסים במחלקה בה הן.ם לומדות.ים. 

הרישום לקורסים הינו מקוון. להרשמה לחץ כאן

- הרישום יעשה, באחריות הלומד.ת, בימי הרישום לקורסים במסגרת הלימודים לתואר של המחלקה אותה היא.הוא לומד.ת.

- תלמידות.די הפקולטה למדעי הרוח והחברה – הקורס יירשם במחלקה 151 – לימודים כללים.

- כל תלמיד.ה נדרש.ת לבדוק באתר המרכז ללימודים קדם אקדמיים את מועדי הקורסים לעברית ולהרכיב את מערכת השעות בהתאם לכך.

- הרישום על בסיס מקום פנוי.

- מספרי הקורסים בסמסטר א', ב':

 רמה ה'                         503-5-0005

רמה ו'                           503-5-0006

רמה ו' שנתי סמסטר א'    503-5-1006

רמה ו' שנתי סמסטר ב'    503-5-2006

 

הרשמה לסטודנטיות.ם פעילות.ים או מתקבלות.ים לאוניברסיטה – סמסטר קיץ

ההרשמה לקורסי קיץ אוגוסט 2022 החלה ב- 6.2.22 ותסתיים עם מילוי המכסה​.

ההרשמה לקורס קיץ בעברית רמה ו' נסגרה. במידה ויתפנו מקומות, ייפתח רישום מאוחר ב- 1.7.22.

ההרשמה לקורסים מקוונת. להרשמה לחץ כאן

יש לבחור סמסטר קיץ, לאשר את ההצהרה, ולאחר מכן לבחור קורס לרישום

ההרשמה לקורס לא תופיע מיד ברשימת הקורסים שלך, העדכון יתבצע אחת לכמה ימים על ידי מזכירות המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

אישור על הרישום יופיע בתדפיס לימודים אישי, רק לאחר שיהיו מספר נרשמות.ים מתאים לפתיחת הקורס. ברגע שיתבצע אישור על הרישום תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת האישית.

- הרישום על בסיס מקום פנוי.

- מספרי הקורסים בסמסטר קיץ:

 רמה ה'                         503-5-0005

רמה ו' לימודי בוקר         503-5-0066

רמה ו' לימודי צוהריים     503-5-0067

 

לנרשמות.ים שאינן.ם סטודנטיות.ם פעילות.ים או אינן.ם מתקבלות.ים לאוניברסיטה  – כל הסמסטרים

ההרשמה לקורס קיץ בעברית רמה ו' נסגרה. במידה ויתפנו מקומות, ייפתח רישום מאוחר ב- 1.7.22.

הרשמה ללומדות.ים חיצוניות.ים או בחופשה/הפסקת לימודים באמצעות טופס (נמצא בתחתית עמוד זה) ​​

יש למלא את פרטי ההרשמה בקישור המצורף. לחצו כאן למילוי טופס הרשמה​ 

​​