מסלול 30 פלוס לא ייפתח בשנת תשפ"ג​


​​​

התכנית מותאמת לדרישות המועצה להשכלה גבוהה: "כל מתעתד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה מוכר....והוא מעל גיל 30 ואינו בעל תעודת בגרות, יצטרך טרם תחילת הלימודים לעמוד בהצלחה בתוכנית קורסי הכנה ללימודים אקדמיים....כתנאי למימוש קבלתו לאוניברסיטה ולמכללות שבאחריותה האקדמית"

 

תנאי קבלה למכינה :

גיל 30 ומעלה.

רמה אקדמית באנגלית של לפחות "טרום בסיסי ב'"  - ציון 70 במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה/בחינת אמי"רם או ציון 170 לפחות בבחינת אמי"ר.

השלמת 12 שנות לימוד.

 

תכנית הלימודים

לימודים סדירים: 23.10.22-20.1.23

תקופת בחינות: 22.1.23-3.3.23

קורס

ש"ש

אשנב למתמטיקה

3

אנגלית ברמה אוניברסיטאית

4 - 6

הכרת המחשב 

3

משטר מדינת ישראל

2

כתיבה אקדמית

3

*בנוסף לתוכנית הלימודים מעלה תתקיים סדנת אסטרטגיות למידה, 3 מפגשים, במסגרת שעות וימי הלימוד.

*הלימודים יתקיימו בימי ג'+ה' בשעות 16.00 עד 22.00. לימודי האנגלית יתקיימו בימי ב' 08.00-12.00 ו/או ביום ד' בשעות 16.00-20.00 חלוקת שעות הלימוד באנגלית תתבצע לאחר הקבלה למסלול בהתאם לרמת האנגלית של כל לומד.

לתשומת לבכם, ייתכנו שינויים בימי ושעות הלימוד.​

 

לימודי אנגלית:

רמה אקדמית באנגלית –נקבעת  לפי ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה/אמי"ר/אמי"רם בתוקף.

מעמדים שאין בידם ציון סיווג באנגלית ייבחנו בבחינת אמי"רם של המרכז הארצי לבחינות והערכה. הבחינה תתקיים במרכז ללימודים קדם אקדמיים.

כללי ההבחנות ודרכי ההרשמה יישלחו לכל מעמד לאחר קבלתו לתכנית באמצעות הדואר האלקטרוני. ההרשמה לבחינה והתשלום באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

לימודי אנגלית- במהלך הלימודים במכינה ניתן ללמוד רמה אקדמית אחת בלבד. חלוקת הכיתות, היום  והשעות יעשו עם תחילת הלימודים, ובהתאם לרמת האנגלית של כל מתקבל.

לומד שלא ישלים במהלך התכנית את לימודי האנגלית הנדרשים לקבלה ללימודי התואר הראשון,  יוכל ללמוד קורס נוסף, על בסיס מקום פנוי, ובתשלום נוסף, במסגרת המרכז ללימודים קדם אקדמיים, כדי להגיע לרמה הנדרשת לקבלה לתואר.

לתשומת לבכם: רמות מתקדמים א' מתקדמים ב' המתקיימות במסגרת המרכז במקצוע האנגלית הינן ייעודיות למדעי ההנדסה.

 

סיום המכינה בהצלחה – עמידה בהצלחה בכל ציוני המכינה וממוצע בציון 70 לפחות.

תעודת המכינה, תקפה לשנתיים ומהווה תחליף לתעודת הבגרות, לנרשמים לפקולטה למדעי הרוח והחברה לתואר ראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

עמידה בהצלחה בדרישות המכינה, אינה מהווה קבלה אוטומטית ללימודים לתואר, הקבלה לאוניברסיטה תתבצע בכפוף לכללים המפורטים באתר המעמדים.

 

שכר לימוד (נכון לשנת הלימודים תשע"ח):

דמי הרשמה -  205 ₪ אין החזר דמי רישום  

שכר לימוד כ- 6,000 ₪  

סכום זה אינו כולל דמי אבטחה ורווחה, שישולמו בנפרד על ידי הלומד. עלות דמי רווחה ואבטחה 435 ₪ נכון למדד יולי 2017. ניתן לבטל את עלות הרווחה , פרטים מופיעים באתר חשבונות סטודנטים .  

באחריותכם לבדוק את נוהל הפסקת וביטול הרשמה​ בקישור:   כללי הפסקת לימודים    • הרשמה למכינה:

  • ההרשמה מתבצעת בצורה מקוונת. בבחירת סמסטר, יש לבחור "סמסטר סתו".

  • עם סיום ההרשמה יש להעביר בדואר אלקטרוני למשרד המרכז את הטפסים הבאים:  אישור על השלמת 12 שנות לימוד. לתשומת לבכם: במידה ולא יתקבלו הטפסים הנ"ל לא יתקיים דיון בקבלתו של המועמד ללימודים.


  • להרשמה לחץ כאן >>

    האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על שינויים לפני תחילת הלימודים או במהלך השנה, ולא יראו בקבלת החלטה כזו משום הפרת התחייבות כלפי תלמידיה או כלפי המועמדים ללמוד בה.