​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ועדות בהן שותפים חברות וחברי מועצת העובדים נחלקות לשניים:

א. ועדות פנימיות של מועצת העובדים:

ועדת כספים

ועדה הממונה על כל הפעילויות הכספיות של מועצת העובדים, הכנת התקציב השנתי, פיקוח על ביצוע ההכנסות וההוצאות בהתאם לתקציב.

חברי הועדה: 

  

ועדת תרבות

ועדת המורכבת מגזבר מועצת העובדים ושבעה חברי מועצה. חברי הוועדה אחראים על כל נושא התרבות ורווחת העובדים המאורגנים ע"י המועצה. הוועדה הינה ממליצה למועצת העובדים על הפעילות. הוועדה הינה וועדה יוזמת והמבצעת.

חברי הועדה

 

ב. ועדות אוניברסיטאיות בהן ישנה נציגות של מועצת העובדים: 

חברי מועצת העובדים משתתפים ופעילים בועדות הללו על מנת לקדם ולשמור על זכויות העובדים ורווחתם. להלן מספר ועדות בהן ישנה נציגות המועצה, לחיצה על שם הועדה תוביל לקישור לנוהל האוניברסיטאי.


ועדת בטיחות​

הועדה המורכבת מנציגי הנהלה ומועצת העובדים ותפקידה לסייע ולייעץ  להנהלת האוניברסיטה  בכל הנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש, ובריאות תעסוקתית של העובדים.

חברי הועדה: 


ועדת מנזה​​

ועדה המפקחת על איכות האוכל, גיוון התפריט, מצב הגייני, סדרים ואיכות השירות במסעדות ובמזנוני האוניברסיטה, ותפקידה להמליץ על שיפורים בהתאם. הועדה הינה ועדה ממליצה למנכ"ל.

חברת הועדה

 

ועדת קבלה לגיוס עובדים

ועדה הבוחנת את התאמתם של המועמדים לתפקיד ומקבלת החלטה על גיוס מועמד.ת למשרה. וועדה המורכבת מנציג משאבי אנוש, ממונה ונציג מועצת עובדים.

חברים בה כל חברי הוועד,על פי השייכות לדירוג שהוא מייצג.

 

ועדת רווחה

ועדה הדנה בקביעת זכאות למענקי חג לעובדים בהתאם לקריטריונים: משפחות במצוקה כלכלית, משפחות חד הוריות, משפחות ברוכות ילדים וכדומה.

חברת הועדה


ועדת משמעת​

וועדת המורכבת מנציג הנהלה ונציג מועצת העובדים, הדנה בעבירות משמעת של כלל העובדים המועסקים תחת ההסכם הקיבוצי. 

נציג מועצת העובדים בוועדה - כל מקרה לגופו ובהתאם לדירוג העובד.


ועדת רכב וטלפונים​

ועדה הקובעת בהתאם להסכמים את מכסת קילומטרים, רמת ניוד ברכב, ומכסת השתתפות בגין שיחות טלפון לעובדי הסגל המנהלי והטכני . ועדה זו הינה ועדה ממליצה למנכ"ל.

חבר הועדה


ועדת עובדים מצטיינים​

וועדה המורכבת מנציגי מועצת העובדים והנהלת האוניברסיטה, שתפקידה לבחור את העובדים המצטיינים מדי שנה. 

חברת הועדה

 

ועדת השתלמויות​

ועדה זו דנה בבקשות של עובדות ועובדים מהסגל המנהלי והטכני המבקשים להשתתף בהשתלמות ומבקשים את אישור ומימון האוניברסיטה להשתלם ולהעשיר את הידע בתחומי עבודתם ולהרחיב את השכלתם. הועדה היא ועדה ממליצה למנכ"ל האוניברסיטה. 

חברת הועדה


ועדת השתלמויות Erasmus+​

ועדה באחריות המחלקה לקשרים אקדמיים, דנה בבקשות של חברי סגל (אקדמי ומנהלי) המעוניינים לצאת להשתלמות מקצועית באוניברסיטה מחוץ לישראל במסגרת פרויקט Erasmus+.  חברי סגל מנהלי יכולים להגיש בקשה ליציאה להשתלמות בתחום העיסוק באחת מהאוניברסיטאות השייכות לפרויקט הנ"ל. למידע נוסף:

http://in.bgu.ac.il/en/Global/Pages/General/ERASMUS_Plus_Training-Staff.aspx

​​חברת הועדה: 


ועדה לקידום עובדים​

דנה בהמלצות לקידום עובדים בהם מבקשים קיצור פרק השהיה בדרגה, וכן במקרים בהם קיימת התנגדות הממונים לקידום העובד לדרגות בתוך מתח הדרגות לאחר תקופת שהיה מקסימלית בדרגה. הועדה הינה ועדה ממליצה למנכ"ל.

​חבר הועדה: 


ועדת הלוואות

ועדה הדנה בבקשות של כלל חברי הסגל באוניברסיטה להלוואה. קיימים סוגים שונים של הלוואות לתקופות שונות, פרטים נוספים בקישור:  http://in.bgu.ac.il/hr/Pages/loans.aspx

חברת הועדה: 


ועדת פרויקטים מצטיינים

ועדה הבוחנת ובוחרת מידי שנה את הפרויקטים המצטיינים המיטיבים ומשפרים את אופן העבודה בנושאים שונים: נהלים, קיימות וסביבה, ייעול תהליכים ועוד. 

חבר הועדה: