​לנוחיותכם ושימושכם, מצורף ההסכם הקיבוצי הבסיסי ובנוסף ההסכמים שנחתמו לאורך השנים:

עסקת החבילה 2021.pdf
הסכם 2015.pdf 
​​הסכם 2010.pdf 
הסכם 2008.pdf 
הסכם 2007.pdf
הסכם קיבוצי.pdf