לנוחיותכם ושימושכם, מצורף ההסכם הקיבוצי הבסיסי ובנוסף ההסכמים שנחתמו לאורך השנים:


הסכם 2015.pdf
​​הסכם 2010.pdf
הסכם 2008.pdf 

הסכם 2007.pdf

הסכם קיבוצי.pdf