​​​לנוחיותכם ושימושכם, מצורף ההסכם הקיבוצי הבסיסי ובנוסף ההסכמים שנחתמו לאורך השנים:

נספח להסכם המסגרת 2023
הסכם המסגרת במגזר הציבורי 2023
עסקת החבילה 2021
הסכם 2015
​​הסכם 2010
הסכם 2008
הסכם 2007
הסכם קיבוצי