​הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, בחרות בפרטיותו, ובשוויון בין המינים; בנוסף הם גם מעשים פליליים ומהוים עילה לתביעה בנזיקין, החל מכניסתו לתוקף של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998. כן קובעות התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות.

באוניברסיטת בן-גוריון מועסקים כ-1300 עובדים בסגל המנהלי והטכני, רובן נשים. חשוב שכל חברות וחברי הסגל באוניברסיטה יכירו את הנוהל להטרדה מינית של אוניברסיטת בן גוריון וכן את הנציגות אליהן אפשר לפנות במקרה הצורך.

 נוהל הטרדה מינית אב"ג החוק להטרדה מינית 1998

נציבות הקבילות לענייני הטרדה מינית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב:


​​​​פרופ' אפרת הוס - הנציבה המרכזת
ehuss@bgu.ac.il​
משרד: 08-6428136, נייד: 052-4878055​​​​

גב' לימור עזראי, 052-5793096, lazrai@bgu.ac.il

מטרת החוק בכלל והנוהל בפרט היא להבטיח כי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תשמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.​