​​​​​חברות וחברי סגל בדירוג האחיד (מנהלי) ​משויכים לעמותה לקידום מקצועי חברתי ​​של ההסתדרות.

אתר העמותה לקידום מקצועי חברתי

נציגות המועצה​ בדי​​רוג האחיד:

נציגות הדירוג האחיד​ ​גב' רות כהן61075​rcohen@bgu.ac.il