​​​​​חברות וחברי סגל בדירוג האחיד (מנהלי) ​משויכים לעמותה לקידום מקצועי חברתי ​​של ההסתדרות.

אתר העמותה לקידום מקצועי חברתי

נציגות המועצה​ בדי​​רוג האחיד:

נציגת הדירוג האחיד​ ​גב' רויטל עקבייב77730​
akevayev@bgu.ac.il