​​​חברות וחברי סגל בדירוג האחיד (מנהלי) ​משויכים לעמותה לקידום מקצועי חברתי ​​של ההסתדרות.

אתר העמותה לקידום מקצועי חברתי

נציגות המועצה​ בדי​​רוג האחיד:

נציגות הדירוג האחיד​ ​גב' שולה כהן61696 ​cohenshu@bgu.ac.il
גב' אתי כהן​61346​ etic​@bgu.ac.il