​​​דירוג המח"ר (הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח) הינה הסתדרות אוטונומית שנוסדה על ידי ההסתדרות הכללית אליה משויכים עובדים שכירים, בעלי השכלה אקדמית במדעי החברה והרוח.

אתר קרן ידע והסתדרות המח"ר​

​נציגות המועצה של דירוג המח"ר:

​נציגי דירוג המח"ר​ ​ ​ ​ ​
גב' נירה לוי77729​nira@bgu.ac.il
גב' דורית דלויה​79627 ​doritd@bgu.ac.il
גב' חוה ליידר​61136​leider@bgu.ac.il
גב' אושרת רביבו​​61866ifergan@bgu.ac.il
גב' נועה שרי​28775​chopin@b​gu.ac.il ​​