​חברות וחברי סגל מנהלי בדירוג זה מאוגדים על ידי לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל- ארגון גג לאומי יציג.

​​​​אתר לשכת המהנדסים והאקדמאים במקצועות הטכנולגיים

נציגות המועצה בדירוג המהנדסים:

נציגי דירוג המהנדסים​ ​גב' אילה וסרבלט​61461​ayalawa@bgu.ac.il
מר אלי פרץ​72680​eliper@bgu.ac.il