​חברות וחברי סגל מנהלי בדירוג זה מאוגדים על ידי לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל- ארגון גג לאומי יציג.

​​​​אתר לשכת המהנדסים והאקדמאים במקצועות הטכנולגיים

נציגות המועצה בדירוג המהנדסים:

נציגי דירוג המהנדסים​​ ​גב' אילה וסרבלט​61461​ayalawa@bgu.ac.il
מר אייל סיטרוק​61527eyalsit@bgu.ac.il
​מר אלכס קירילובסקי
61670​alexki@bgu.ac.il​​