​חברות וחברי סגל מנהלי בדירוג זה מאוגדים על ידי לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל- ארגון גג לאומי יציג.

​​​​אתר לשכת המהנדסים והאקדמאים במקצועות הטכנולגיים

נציגות המועצה בדירוג המהנדסים:

נציגי דירוג המהנדסים​​ ​מר אלכס קירילובסקי
61670​
alexki@bgu.ac.il
מר משה פירוז
77839
mos@bgu.ac.il