​מועצת העובדים יוצרת שתופי פעולה בנושאים שונים לטובת העובדים. 

שתוף פעולה עם חברת "מזור":

מועצת העובדים מציעה לציבור העובדים הטבה להתקשרות עם חברה למימוש זכויות רפואיות. נבדקו מספר חברות והחברה שנבחרה היא 'מזור', חברה למימוש זכויות רפואיות. 

מצ"ב מכתב ממועצת העובדים וההצעה של חברת 'מזור':

מכתב ממועצת העובדים - מזור.pdf

הצעה מחברת 'מזור'.pdf​​​
​​לאתר חברת 'מזור'


שתוף פעולה עם נעמ"ת:
​מועצת העובדים משתפת עם נעמ"ת נגב שתוף פעולה בנושאים שונים: הרצאות, סדנאות ועוד. 

נעמ"ת מציעה שרותים לטובת נשים כמו: קו פתוח בדיני עבודה, קו פתוח בענייני ילדים, יעוץ משפטי בנושאים שונים, ועוד.

לאתר נעמ"ת

שתוף פעולה עם שחר-און:​

קורס NLP כישורי חיים מנצחים

שתוף פעולה עם מור בית השקעות:​
מור קופת גמל וקרן השתלמות