​מצ"ב תקציר ביטוח הבריאות לסגל המנהלי

תקציר ביטוח בריאות.pdf​​

פוליסת ביטוח הבריאות המעודכנת:

אוניברסיטת בן גוריון סגל מנהלי 22.05.201.pdf