​דירוג ההנדסאים והטכנאים מאגד בתוכו את העובדים בעלי תעודת הנדסאי/טכנאי. דירוג זה משויך לקרן ידע של הסתדרות ההנדסאים

אתר קרן ידע להנדסאים וטכנאים

נציג המועצה בדירוג ההנדסאים והטכנאים:  

נציגת דירוג הטכנאים וההנדסאים​גב' אלה שניידר61967​
ellash@bgu.ac.il
​​