​דירוג ההנדסאים והטכנאים מאגד בתוכו את העובדים בעלי תעודת הנדסאי/טכנאי. דירוג זה משויך לקרן ידע של הסתדרות ההנדסאים

אתר קרן ידע להנדסאים וטכנאים

נציג המועצה בדירוג ההנדסאים והטכנאים:  

נציג דירוג הטכנאים וההנדסאים​מר גיל קרנר 72731​kernerg@bgu.ac.il​​