​​​אוניברסיטת בן גוריון הוקמה בשנת 1969 עפ"י החלטת הממשלה דאז בראשות רה"מ גולדה מאיר ז"ל. "אוניברסיטת הנגב", כך נקראה בתחילה, פתחה שעריה לסטודנטים לראשונה שנה לאחר מכן. 

הועד המנהלי והטכני הראשון הוקם בשנת 1982 בראשותו של מר צבי רבי (ז"ל) שכיהן כיו"ר הועד  כ-7 שנים. אחריו כיהנו כיו"ר ועד העובדים: גב' רעיה מולכו, גב' פנינה בקימר, גב' דורית מרגי (ז"ל), מר אבנר מזרחי ומר אלי פרץ.