מידע לסטודנטים לתואר שלישי

לימודי תואר שלישי במחלקה לעבודה סוציאלית מתנהלים בחסות ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן, המרכז את לימודי התואר השלישי ומעניק ליווי אקדמי ומנהלי לתלמידים הלומדים לקראת תואר השלישי בכל שלבי התקשרותם עם המוסד.


סטודנט לתואר שלישי מתקבל במעמד ניסיון של 12 חודשים. תקופת הלימודים והמחקר לא תעלה על ארבע שנים מתוקף הקבלה. לאחר תקופת הניסיון הסטודנט נדרש להגיש הצעת מחקר, קביעת מנחה ואישור נושא. הסטודנט נבחן בבחינת מועמדות על הצעת מחקר ומתקבל כסטודנט מן המניין. כשנתיים מתחילת הלימודים, כל שנה עד להגשת העבודה, הסטודנט נדרש להגיש דו"חות התקדמות על מהלך מחקרו. במהלך הלימודים הסטודנט נדרש ללמוד קורסים שנקבעו לו, לתת הרצאה סמינריונית בנושא המחקר ולבצע את הדרישות לקראת סיום המחקר והגשת העבודה לוועדה לתואר שלישי, על פי ההנחיות המפורטות.