​​​​​שעות הקבלה נערכות בחדר מרצים מן החוץ מס׳ 122, בניין 17

  
  
  
  
  
ד"רשניאביןshaniavin@gmail.com
עו"סאוריתאביצורavizur_o@mac.org.il
עו"סתמראהרוןtamarah@post.bgu.ac.il
עו"סאוריתאזולאיoritmoz@post.bgu.ac.il
עו"סחליבוזחיש-ששוןhelly.b.s@gmail.com
עו"סנתיביטוןnatibiton1990@gmail.com
גב'הדסבנאי גזיתhadasbanay@gmail.com
ד"רעינבבן-גלeinavla@post.bgu.ac.il
ד"רנועהברקאי-קראnoabarkai@gmail.com
ד"ררמיגודוביץrmg272@gmail.com
ד"ריעלגור קולyael.goor@moh.gov.il
ד"רניריתגורדוןniritgordonphd@gmail.com
ד"רגניתגורןganitg@post.bgu.ac.il
מרארנוןגיאתarnon.giat@gmail.com
מרשחרגלוברמןshaharglo@gmail.com
עו"סאתידביר-רשףettiedr@gmail.com
עו"סאיריסדהןirisel@bgu.ac.il;irisd@dimona.muni.il
ד"ראורנהדונתorna.donath@gmail.com
ד"רנאוה נחמהדיהיnaaava41@gmail.com
ד"רג'וןהרjunehare@bgu.ac.il
ד"רעינתוגר אטיאסeynatva@gmail.com
גב'טובהויינברגtomand1@walla.co.il
עו"סליאורהזייתון-אריכאliorazaitoun@gmail.com
עו"סלאהחביףleasoferh@gmail.com
עו"סנתנאלחדדhadadn@gmail.com
גב'רחליטל-הדרtalrach@bgu.ac.il
עו"סיוניתכץyonitka100@gmail.com
גב'שלומיתלהבshlomitlahav77@gmail.com
עו"ססיוןלוטןsivanlo@post.bgu.ac.il
עו"סאפרתלסטר-קידרkeidar.efrat@gmail.com
ד"רניריתמורדיש-וולקniritvolk@gmail.com
מרשחרמיכאלshaharmich@gmail.com
עו"סאלהמשאלי ירליפaylamisheli@gmail.com
עו"סלימורניאגוniego@bgu.ac.il
עו"סזיוסופרziv@zivsoffer.co.il
פרופ'ורדסלונים-נבוslonim@bgu.ac.il
ד"רטליסמסוןsamsont@bgu.ac.il
עו"סאורנהעמוסorna.amos@gmail.com
ד"רמעייןפייןmayrsf@gmail.com
ד"ראיתיפרוז'יניןitaypr@post.bgu.ac.il
עו"סיפעתפרידifatfrid@gmail.com
ד"רכלניתצלאחtsalachc@bgu.ac.il
עו"סמיקהקלנרmika.kallner@gmail.com
עו"סערןקרויזerankr@post.bgu.ac.il
ד"רשירלירגבdorchins@post.bgu.ac.il
גב'רעותרוטנרreutmachluf@gmail.com
ד"רלילךריבליןrivlin58@gmail.com
עו"סגילהרשףgilar43@gmail.com
ד"רדורוןשגיאdsagi@bgu.ac.il
עו"סשנוניתשגיאshnunit@gmail.com
1 - 50הבא