תוכנית לימודי השלמה לקראת תואר מוסמך

תוכנית ההשלמה מיועדת לבוגרי אוניברסיטה, שאינם בעלי תואר "בוגר" בעבודה סוציאלית. התוכנית כוללת לימודים עיוניים והכשרה מעשית ומזכה בתואר מוסמך וברישום בפנקס העובדים הסוציאליים. מטרת תוכנית המוסמך היא להכשיר מנהיגות לשירותי הרווחה והחברה בנגב ובכל הארץ. אנו שואפים לטפח אנשי מקצוע המסוגלים לספק שירותים חדשניים ללקוחות והדרכה איכותית לעמיתים, לסטודנטים ולשירותים בהם הם עובדים. שילוב תוכנית ההשלמה ותוכנית לימודי תואר מוסמך נועד להכשיר עו"ס המיומנים הן בתחום הפרקטיקה והן בתחום המחקר.