​​​​​​

אודות היחידה

לימודי השדה במחלקה לעבודה סוציאלית מהווים חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים לאורך התואר הראשון, ובשנים א' ו- ב' בתוכנית ההשלמה.

היחידה להכשרה מעשית אחראית על תכני הוראת השדה, קביעת נהלים, פיקוח על הוראת השדה, בחירת סוכנויות ללימודי שדה, קריטריונים לקבלת מדריכים, קריטריונים להערכת סטודנטים ומדריכים, טיפול בבעיות וקשיים העולים במסגרת ההכשרה המעשית ועל הקשר בין לימודי שדה ללימודים האקדמיים.

מטרות ההכשרה המעשית

המטרה העיקרית של לימודי השדה /פרקטיקום הינה לאפשר לסטודנט התנסות בהתערבות עם יחידים, משפחות, קבוצות וקהילות בסוכנויות השונות המספקות שירותי עבודה סוציאלית.

בתהליך ההתנסות, משתלב הסטודנט בסוכנות המיועדת ומספק בפועל שירות של עבודה סוציאלית ללקוחות המייצגים את מגוון האוכלוסייה הצורכת שירותים אלו.

עבודת הסטודנט מלווה בהדרכה אינטנסיבית של מדריך שהוסמך לכך על-ידי היחידה להכשרה מעשית. 

מטרות ההכשרה המעשית וההדרכה הן: ולפקח על איכות עבודתו ולמידתו.

  1. פיתוח מיומנויות מקצועיות הדרושות לעובד סוציאלי העומד בתפקידי סיוע לפרטים, למשפחות, לקבוצות ולקהילות.
  2.  לעזור לסטודנט לפתח מודעות לעצמו ולאחרים ובכך לסייע בגיבוש זהות מקצועית המבוססת על ערכי המקצוע.
  3. יישום הרקע התאורטי הנלמד בכיתה.
  4. פיקוח על איכות עבודתו של הסטודנט והערכת התאמתו של הסטודנט למקצוע.​

מבנה_הכשרה מעשית.jpg

הסטודנטים מודרכים בשטח ע"י מדריכי השדה. מדריכי השדה מודרכים במסגרת קבוצות הדרכה ע"י צוות המדריכים הבכירים.

תפקידי היחידה להכשרה מעשית הינם קביעת הקו המקצועי של ההדרכה באירגוני השדה , ארגון וניהול כל הקשור ליישום ההוראה בשטח וכמו כן, טיפול ודיון בבעיות השונות העולות במסגרת ההדרכה.

צוות היחידה להכשרה מעשית​

גב' ורד דייטשמן -  ראש היחידה להכשרה בשדה yosefve@bgu.ac.il    - זמני קבלה עפ"י תיאום מראש.​

  • גב' ענת שלו אבוחצירא - רכזת היחידה להכשרה בשדה, טל':  08-6472336

  • גב' ורד ג'ורנו- רכזת היחידה להכשרה בשדה - תוכנית ההשלמה לקראת תואר שני  טל': 08-6472325 מייל  worim@bgu.ac.il  

  • נוי מילקיס -   מזכירת היחידה להכשרה בשדה, טל'​: 08-6472334

  • מייל היחידה: hmaasit@bgu.ac.il

 

 

אופן השיבוץ במקומות ההכשרה –

הסטודנטים ממלאים טופס עדיפויות על פי רשימת סוכנויות משוערת.

היחידה להכשרה מעשית אינה מתחייבת להיענות לעדיפויות הסטודנט. השיבוץ נעשה בהתאם למערכות שונות של שיקולים הכוללות את צרכיו המיוחדים של הסטודנט במסגרת ההדרכה, מקומות ההכשרה הקיימים, מצבת המדריכים וכדומה.

חשוב לציין : 

אנו משתדלים להיענות לבקשות הסטודנטים ולשבץ כל סטודנט, לפחות פעם אחת במקום הכשרה קרוב באופן יחסי למקום מגוריו. סטודנט שקיבל בשנה הראשונה עדיפות נמוכה נשתדל לתת לו במידת האפשר עדיפות גבוהה בשנה לאחר מכן ולהפך.

 

 

טיפול בבעיות המתעוררות בהכשרה

לעיתים נתקלים הסטודנטים בשאלות , ספקות, התלבטויות או קשיים בהדרכה או בהתנסות במסגרת ההכשרה המעשית כגון:  קושי בהדרכה, הדרכה לא מספקת או מספיק מטופלים  וכד'. חשוב ורצוי שסטודנטים אלו יפנו מיד ליחידה להכשרה מעשית לשיתוף והתייעצות. מומלץ לא לדחות את הטיפול בקשיים. ככל שהזמן עובר עלולים הקשיים להחריף והטיפול בהם מורכב ומסובך. הבעיות לא תיפתרנה מבלי שנדע עליהן.

מובטח לסטודנט כי פנייתו תטופל אך ורק בתאום עמו במטרה לשפר את המצב ולדאוג למסגרת ולתהליכי הדרכה הולמים ומקצועיים.

כעיקרון היחידה פתוחה בכל יום . אך לעיתים אנו בביקורים בשירותים השונים, ישיבות לכן רצוי לתאם פגישות  טלפונית או במייל.

דלתנו פתוחה ואתם מוזמנים לפנות בכל שאלה או בעיה שמתעוררת גם במייל.