המחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שרלוט ב' וג'ק ג' שפיצר (ז"ל), באוניברסיטת בן-גוריון בנגב גאה להעניק את "פרס שפיצר" על הצטיינות מקצועית בתחום הרווחה החברתית באזור הנגב.
הפרס, תרומתה של משפחת שפיצר, מוענק מדי שנתיים, והוא מבטא את המחויבות של משפחת שפיצר ושל המחלקה לעבודה סוציאלית לפיתוח ושיפור השירותים הסוציאליים בנגב.
שרלוט וג'ק שפיצר התגוררו בסיאטל, וושינגטון. תרומתם האדיבה למחלקה הבטיחה את קיומה והתפתחותה.
בחירת מקבלי הפרס נעשית על ידי ועדה בת חמישה חברים: בכיר בסגל המחלקה אשר מכהן כיו"ר הועדה, שני אנשי סגל נוספים ושני נציגים של הקהילה המקצועית.