​​​​​​SPP1.jpeg


ד"ר מיכל קומם 


ד"ר מיכל קומם היא חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללת ספיר, מייסדת ומנהלת מרכז רותם, מרכז ייחודי לפרקטיקה חדשנית ומחקר אודות נערות וצעירות ממיקומים חברתיים שוליים. בשני העשורים האחרונים מיכל עוסקת במקביל במחקר ובפיתוח תכניות חדשניות ופרקטיקה מקצועית עם ולמען נערות וצעירות בישראל. היא יזמה את הקמת תכנית "נערות על המפה" שהיוותה שותפות בין ארגונית ובין מגזרית לטובת נערות במצבי סיכון (באשלים-ג'וינט ישראל). לתכנית זו השפעה משמעותית על השיח המקצועי אודות נערות בישראל. מיכל היא כלת פרס רקאנטי-צ'ייס-רשי לעובד הסוציאלי היזם לשנת 2009 וזוכת אות "אשה משנת עולם" מטעם הוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת לשנת 2016 .ד"ר קומם שותפה בכתיבת מאמרים שתרמו להרחבת ההבנה של מצבן של נערות במצבי סיכון והיא עורכת שותפה של הספר, נערות וגופן: מדברות, נוכחות, נסתרות (מאגנס, 2017). הספר הראשון שעוסק בלימודי נערות שפורסם בעברית. מיכל היא מה"אימהות" הן של התפתחות לימודי הנערות והן של פרקטיקה חדשנית עם נערות בישראל.

SPP3.jpeg


עו"ס ח'יר אלבז

עו"ס ח'יר אלבז הוא כיום מנכ"ל שותף אג'יק מכון הנגב. במשך שנים רבות הוא ניהל את אגף הרווחה האזורי לבדואים שסיפק שירות ליישובי המועצה האזורית "משוש " (שגב-שלום, כסייפה, ערערה בנגב והכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב) - ולאחר מכן הוא ניהל את מחלקת הרווחה במועצה המקומית שגב-שלום. ח'יר הוא בוגר תואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תואר שני בתכנון ומדיניות חברתית מאוניברסיטת Wilfrid Laurier בקנדה ובוגר תכנית ה-MBA באוניברסיטת חיפה, זאת בנוסף למספר קורסים איכותיים בניהול שירותים חברתיות. הוא גם עבד במערכת הרווחה בקנדה למשך שלוש שנים. במהלך עבודתו בנגב, הצליח ח'יר להקים מערך שירותי רווחה גדול, אשר ניתנו על ידי עובים סוציאליים מקצועיים יחד עם סטודנטים לעבודה סוציאלית שנה ג' שעשו הכשרה מקצועית באגף. במהלך שנות עבודתנו המקצועית הצליח ח'יר לפתח מודלים רבים שהתאימו את העבודה הסוציאלית לחברה הבדואית. הוא צבר ניסיון רב בניהול מערכות חברתיות ובתחום ארגוני החברה האזרחית. כיום הוא נחשב למומחה למגמות עכשוויות ולמדיניות חברתית בחברה הבדואית. כמו-כן הוא מעורב במגוון רחב של מיזמי תכנון ופיתוח הקהילתיים, הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית. בתקופת כהונתו כמנכ"ל שותף של עמותת אג'יק מכון הנגב, התפתח הארגון לממדים גדולים שמשפיעים על חייהם של אלפי ילדים, צעירים/ות, נשים וגברים בכל רחבי הארץ. בתחום ההתנדבותי, ח'יר כיהן וממשיך לכהן כחבר בוועדים מנהליים או בחבר הנאמנים של מספר ארגונים ארציים ללא מטרת רווח כמו קרן אברהם, עיגול לטובה, מידות, מכללת ספיר ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במהלך עבודתו ח'יר זכה במספר אותות כבוד, ביניהם: אות מופת של משרד הרווחה לאנשים שעיצבו את העבודה הסוציאלית ואת מדינת הרווחה בישראל )2019.) אות "חלוץ הנגב" של המשרד לפיתוח הנגב והגליל )2018.) ב- 2015 הוא נבחר כאיש השנה בדרום ע"י עיתון ידיעות אחרונות.​SPP2.jpeg