​​​​​​​​​להלן רשימת הקורסים בהם לא ניתן יהיה לקבל עובר בינארי בפקולטה למדעי הרוח והחברה: 

https://in.bgu.ac.il/humsos/Documents/course_muchrag_harvot-barzel.pdf​


ועדה לטיפול בסטודנטים במילואים או מפוניםתואר ראשון

פרופ' מיכל קרומר נבו- kmichal@bgu.ac.il
ד"ר נטע אחדות – nettaach@bgu.ac.il
ד"ר טליה שוורץ – taliamst@bgu.ac.il
גב' ורד דייטשמן – yosefve@bgu.ac.il
גב' איריס רצון – ratson@bgu.ac.il

ועדה לטיפול בסטודנטים במילואים או מפונים: תוכנית ההשלמה

פרופ׳ תהילה רפאלי - tehilare@bgu.ac.il
ד״ר עופר אדלשטיין - offere@bgu.ac.il
​גב׳ אנה ביאליק - bialika@bgu.ac.il

 

ועדה לטיפול בסטודנטים במילואים או מפונים: תואר שני

ד״ר יובל סער-היימן - heiman@bgu.ac.il
ד״ר גליה מורן - galia.moran@gmail.com
ד״ר שני פיצ׳ו פלורנזוס - pitchosh@bgu.ac.il
פרופ' מיכל קרומר נבו- kmichal@bgu.ac.il
גב׳ אנה ביאליק - bialika@bgu.ac.il

​  

 ​