תוכנית לימודים לקראת התואר הבוגר (BSW)

התכנית לתואר ראשון (BSW) בעבודה סוציאלית נועדה להכין סטודנטים לקריירה מלאת אנושיות ואפקטיביות בתחום העבודה הסוציאלית. תוכנית זו משתרעת על פני שלוש שנים, ומשלבת היבטים תיאורטיים ומעשיים כדי לצייד את התלמידים בהבנה מקיפה של מדיניות רווחה, התנהגות אנושית ואינטראקציות סביבתיות חברתיות. תוכנית ה-BSW בעבודה סוציאלית שואפת לפתח אנשי מקצוע אמפתיים, בעלי ידע ומיומנויות שיכולים להתמודד ביעילות עם האתגרים העומדים בפני יחידים, משפחות וקהילות, תוך תמיכה בצדק ושינוי חברתי.​

תוכנית התמחות לעבודה ס​וציאלית עם נוער וצעירים: אשכול לימודי נוער מאפשר למכשירים עצמם לעבודה סוציאלית להעמיק את ידיעותיהם בתחום של עבודת נוער בשתי דרכים: באמצעות הכשרה מעשית במסגרות שונות לבני נוער, וע"י קורסי יעודיים לתחום זה.

 מבנה לימודים

כל תלמיד יצבור 120 נקודות זכות (נק"ז) לקבלת התואר. 108 נק"ז במסגרת מחלקתית. 12 נק"ז בלימודים כלליים: 2 נק"ז לימודי אנגלית כשפה זרה ו-10 נק"ז לימודי בחירה כלליים. כמו כן, כל תלמיד חייב בתרגיל מקוון של הכרת הספרייה.

 

מסלולים ייחודיים בתואר הראשון