תוכנית לימודים לקראת התואר הבוגר (BSW)

לתוכנית הבוגר מתקבלים כ 120-סטודנטים מדי שנה. התוכנית משלבת לימודים עיוניים והכשרה מעשית אינטנסיבית ומזכה בנוסף לתואר, ברישום בפנקס העובדים הסוציאליים. התוכנית מדגישה את פיתוחן של מיומנויות כוללניות בעבודה סוציאלית ומטפחת רגישות בין-תרבותית ואקטיביזם חברתי.

התוכנית כוללת שני אשכולות שמאפשרים לסטודנטים להתעמק בתחום מסויים:

תוכנית התמחות לעבודה סוציאלית עם אנשים החיים בעוני: ​התוכנית עבודה פרטנית לשינוי חברתי, היא יוזמה חדשנית לפיתוח פרקטיקה כוללנית עם משפחות החיות בעוני, המבוססת על תפיסת העוני כמצב של אי צדק חברתי. מטרתה של התוכנית היא לפעול לקידומם של משפחות ויחידים מתוך עמדה ביקורתית כלפי המבנה החברתי המחזק את העוני.

תוכנית התמחות לעבודה ס​וציאלית עם נוער וצעירים: אשכול לימודי נוער מאפשר למכשירים עצמם לעבודה סוציאלית להעמיק את ידיעותיהם בתחום של עבודת נוער בשתי דרכים: באמצעות הכשרה מעשית במסגרות שונות לבני נוער, וע"י קורסי יעודיים לתחום זה.

 מבנה לימודים

כל תלמיד יצבור 120 נקודות זכות (נק"ז) לקבלת התואר. 108 נק"ז במסגרת מחלקתית. 12 נק"ז בלימודים כלליים: 2 נק"ז לימודי אנגלית כשפה זרה ו-10 נק"ז לימודי בחירה כלליים. כמו כן, כל תלמיד חייב בתרגיל מקוון של הכרת הספרייה.