​​​​​​לימודי העבודה הסוציאלית הם בין המקצועות היחידים שמכשירים את הסטודנט לעסוק במקצוע מיד עם תום התואר הראשון. למעשה, במהלך לימודי התואר הראשון, לצד הלימודים התיאורטיים משתלב הסטודנט בעבודה מעשית בשדה ומתנסה במיומנויות המקצועיות שמכשירות אותו לעסוק במקצוע. בעמוד זה מרוכזים לינקים ממקורות שונים לחיפוש משרות עבור סטודנטים.ות  ועבור בוגרי.ות תארים בעבודה סוציאלית ולפרסום משרה על ידי מעסיקים.​

​​