​​​​תכנית הלימודים: עבודה סוציאלית בדגש על נוער וצעירים
עובדים סוציאליים רבים עובדים כיום עם בני נוער וצעירים במגוון רחב של מסגרות ותחומי חיים. העבודה עם אוכלוסייה זו דורשת מהעובד הסוציאלי הבנה רחבה של הסוגיות ההתפתחותיות הרלוונטיות לגיל ההתבגרות והבגרות המוקדמת והכרה של השיח והסוגיות החברתיות המעצבים את חייהם של מתבגרים וצעירים מקבוצות חברתיות מודרות.
התכנית עבודה סוציאלית בדגש על נוער וצעירים הינה תכנית לימודים ייחודית המתקיימת במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שנועדה להכשיר סטודנטים לעבודה עם אוכלוסיות אלו. במהלך שלוש שנות הלימוד הסטודנטים רוכשים ידע תיאורטי ויישומי לעבודה עם נוער וצעירים. התכנית כוללת מגוון קורסים ייעודיים העוסקים, בין השאר, בהיבטים ההתפתחותיים הרלוונטיים לנוער וצעירים, שיטות התערבות במרחבים בלתי פורמליים והכרות עם מערך השירותים החברתיים הרלוונטיים לאוכלוסייה זו. זאת לצד הכשרה מעשית מודרכת על ידי עובדים סוציאליים המתמחים בעבודה עם בני נוער וצעירים במסגרות טיפוליות מגוונות.  
התכנית קמה במטרה לקדם ולפתח את גוף הידע והפרקטיקה המקצועית של העבודה הסוציאלית עם בני נוער וצעירים באמצעות שיתופי פעולה בין האקדמיה ובין השדה. היא מבקשת לקדם תפיסות חברתיות המתבוננות על בני הנוער והצעירים דרך הקשרים חברתיים ולהוביל תהליכים של שותפות וצדק חברתי.
ראש התוכנית: ד"ר תהילה רפאלי
במסגרת התכנית הסטודנטים לומדים קורסים ייחודיים (סה"כ 24 נק"ז) המכשירים אותם לעבודה עם נוער וצעירים וכמו כן מתקיימים ימי עיון יחודיים המהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.
להלן רשימת הקורסים, לפי שנות הלימוד, למתחילים בשנת הלימודים תש"פ:

שנה א':​
סדנת נעורים
שנה ב':
תאוריה ומעשה בעו"ס עם נוער
מין ומיניות בעבודה עם נוער
מגדר ונערות
שנה ג':

סוגיות בעבודה סוציאלית עם נוער וצעירים
יסודות הטיפול המשפחתי- בדגש על נוער
טיפול קוגנטיבי התנהגותי עם נוער
פגיעה מינית בקרב ילדים ובני נוער

סוגיות בהשמה חוץ ביתית
*ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים בשנת הלימודים הבאה​