​​​​​תכנית הלימודים: עבודה סוציאלית בדגש על נוער וצעירים
מסלול הנוער והצעירים הוא מסלול ייחודי בתוכנית הבוגר של המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הכרות מעמיקה עם עולמם של נוער וצעירים, כלים טיפוליים מגוונים, מומחיות בתחום והמחקר המתקדם ביותר הופכים את התוכנית לחוד החנית בתחום עבודה סוציאלית עם נוער וצעירים בישראל. סטודנטים בתוכנית זו נחשפים למגוון קורסים ייעודיים העוסקים, בין השאר, בהיבטים ההתפתחותיים הרלוונטיים לנוער וצעירים, שיטות התערבות במרחבים בלתי פורמליים והכרות עם מערך השירותים החברתיים הרלוונטיים לאוכלוסייה זו. זאת לצד הכשרה מעשית מודרכת על ידי עובדים סוציאליים המתמחים בעבודה עם בני נוער וצעירים במסגרות טיפוליות מגוונות.  

שנה א'

שנה ב׳

שנה ג׳

קורסים

סדנת נעורים

מדיניות, שירותים ודרכי התערבות עם נוער במצבי סיכון


תאוריה ומעשה בעו"ס עם נוער

מגדר ונערות

עבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון בעידן של סיכונים


קורס מיומנויות טיפוליות- בדגש על נוער

יסודות הטיפול המשפחתי- בדגש על נוער

טיפול ומשפט בבית המשפט

טיפול קוגנטיבי התנהגותי עם נוער

מין ומיניות בעבודה עם נוער

פגיעה מינית בקרב ילדים ובני נוער


הכשרה מעשית

סיור במסגרות בהם עובדים סוציאליים עובדים עם נוער וצעירים ונחשפים לשיטות וגישות התערבות שונות, תוך לווי מקצועי של נשות מקצוע מובילות בתחום
שיבוץ במקומות הכשרה ברחבי הדרום המבצעים התערבויות שונות עם נוער וצעירים (פנימיות, שירות המבחן לנוער, צה"ל והשירות הלאומי לצעירות במצבי סיכון

שיבוץ במקומות הכשרה ברחבי הדרום המבצעים התערבויות שונות עם נוער וצעירים (פנימיות, שירות המבחן לנוער, צה"ל והשירות הלאומי לצעירות במצבי סיכון)

קידום פרויקט התערבות מעבר לפרט- הכולל בין השאר התערבות קבוצתית או פרויקטים לשינוי מדיניות.


​​​

*ייתכנו שינויים ברשימת הקורסים בשנת הלימודים הבאה​