$$News and Reports$$

01 אפר' 2019

​​​​​​​​מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים בהרצאה מיוחדת שעסקה בבחינת הגבולות של המשימות במגזר הציבורי מול המגזר השלישי
גישות בהתנהגות ארגונית של גורמים רשמיים בכירים בסקטור הציבורי, הסוגיות המרכזיות של משרד הפנים.

 

Mordechai_Cohen.JPG1.04.19 מכון ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל למנה​יגות חברתית באוניברסיטת בן-גוריון אירח את מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים בהרצאה מיוחדת שעסקה בבחינת הגבולות של המשימות במגזר הציבורי מול המגזר השלישי, גישות בהתנהגות ארגונית של גורמים רשמיים בכירים בסקטור הציבורי, הסוגיות המרכזיות של משרד הפנים

אירוע זה היה הראשון לציון הצטרפותה של המחלקה למנהל מדיניות ציבורית במשכנה החדש במתחם מכון מנדל למנהיגות חברתית. על כן, הוזמנה ד"ר גרניט אלמוג-ברקת, מנהלת יחידת בוגרי מנדל בקרן מנדל ישראל, שהנחתה את הדיון. באירוע, השתתפו סטודנטים מתכנית ה- MBA במנהיגות חברתית ע"ש מנדל ומהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית יחד. 


  מרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים

כהן דיבר עם הסטודנטים על רפורמה, שינויים שמשרד הפנים מקדם, וכן הסביר מה הם המרכיבים והתהליכים להצלחתו של משרד ממשלתי-ציבורי.  הוא הדגיש כי נדרשות התחייבות החברתית של כל פקידי המשרד (הממשלתי) והתמדה העיקשת לרפורמה חברתית לטווח הארוך. כהן הסביר על תהליכי קבלת החלטות עד לביצוען, איך זה עובד ברמה של מנכ"ל משרד ממשלתי. הן הסביר שמעל הכול, כדי לגרום לשינוים, לרפורמה, חייבים לדעת מהו החזון.
הדיון עסק בבחינת הגבולות של המשימות במגזר הציבורי מול המגזר השלישי, גישות בהתנהגות ארגונית של גורמים רשמיים בכירים בסקטור הציבורי, הסוגיות המרכזיות של משרד הפנים. 

Granit_Almog_Baraket.jpgד"ר גרניט אלמוג-ברקת יצרה את הדינמיקה הקבוצתית של הדיון, וסברה את אזניו של כהן לאור הרכב הקהל שהיה סטודנטים בתחומי ניהול במגזר השלישי ובמגזר הציבורי. אלמוג-ברקת היא דוגמה לאישה שצמחה באקדמיה ומהווה חיבור בין המרחב האקדמי לציבורי, והיוזמות הציבוריות שלה מעניקות השראה לציבור הסטודנטים הלומדים בפקולטה לניהול. היא הדגישה כי לשינוי אמתי, דרוש זמן, וציטטה את וורן בניס (דגול המנהיגות כתחום אקדמי): "מנהיגות היא היכולת לתרגם חזון למציאות.... מנהלים עושים את הדברים הנכונים, מנהיגים עושים את הדבר הנכון."

הן, כיוון כהן לקהל הסטודנטים בפנייה לעודדם לעשות חושבים על השתלבותם בתחומי המגזר הציבור, בלי לחשוש מלהוביל מהפכות ולקרוא תיגר על המקובעות הקיימת. נקודה נוספת שאליה התייחס כהן, היא הממשק בין האקדמיה לבין הפרקטיקה. לטענתו המשק זקוק למחקרים ישימים ולא לכאלו שישבו על המדף. רבים מהמחקרים שהוגשו אליו כמנכ"ל משרד הפנים, מוחזרו לשיטתו או לחילופין מנותקים מהמציאות לא כללו מספיק נתונים מעמיקים והבנה של השטח. הן, הוא ביקש מאוד שהאקדמיה והמנהל הציבורי יעשו שת"פ ויסייעו בטיוב המודלים הניהוליים הקיימים.​

                                                                                                                                                                  ד"ר גרניט אלמוג-ברקת [תמונה מקרן מנדל]

20190401_124540.jpg

קהל ההרצאה: סטודנטיות וסטודנטים מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, ומתכנית ה- MBA במנהיגות חברתית ע"ש מנדל​

פרופ' פייר קלץ, ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית והראש האקדמי לתכנית ה- MBA במנהיגות חברתית ע"ש מנדל בפקולטה לניהול, ומנהל מכון מנדל למנהיגות חברתית, הסביר אף הוא עד כמה שני התחומים – מדיניות ציבורית ומנהיגות חברתית – משלימים אחד את השני בתיאום ובהרמוניה. "ראינו את זה בדיון, כשד"ר גרניט​​ אלמוג ברקת ומרדכי כהן הביעו דעות זהות בנוגע לאופן ניהולם ותהליכים, זאת במלכ"ר, כלומר מגזר שלישי, וזה במשרד ממשלתי, כלומר המגזר הציבורי: שותפים לכל דבר." 

מכון ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל למנהיגות חברתית​ באוניברסיטת בן-גוריון מכיל את תכנית ה- MBA למנהיגות חברתית ע"ש מנדל, את המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית (MA), את מכון המחקר למגזר השלישי (ICTR), ועוד תכניות חברתיות בניהול.