מושב 1 –  מערכות מידע בשירות הקהילה 1 

(9:00-11:00​)

מושב 2 –מערכות מידע בשירות הקהילה 2 

(11:30-13:30)

מערכת לניהול קשרי לתורמים לעמותת השחר החדש (2021-01-024)

ורשה ספיר ,פכט עדי , קידר אביב

הנחיה: דר' אדיר אבן

מערכת לניהול מלאי בפארק המדע ע"ש קארסו (2021-01-177)

אשר שירן, אדרי מוריה

הנחיה: פרופ'  גלעד רביד

שותפי הנחיה: ד"ר אלי מירון

מערכת בינה עסקית לניטור פעילות הייצור באינטל

(2021-01-023)

שלח אסף, פריהיטר רועי, מגן אורי

הנחיה: דר' אדיר אבן

שותפי הנחיה: גב' מיכל שוורץ 


מערכת ניהול ידע לאגף ההדרכה במוזיאון מדע ע"ש קארסו

(2021-01-175)  

דורי מאי, חזן הילית

הנחיה: פרופ'  גלעד רביד

שותפי הנחיה: ד"ר אלי מירון

התאמה ממוקדמת של מוצר למשתמשי וויקס

(2021-01-160)

אלפסי קלי, דאי הילי

הנחיה: פרופ' ישראל פרמט

מערכת מידע למרכז הישראלי לכלבי נחיה – משפחות אומנה

(2021-01-137)

הרשקוביץ עומר, עבד קרן, חלפון רותם

הנחיה: פרופ'  גלעד רביד

שותפי הנחיה: דר' גלי נווה

הקמת אתר לחוקרי גנטיקה מולקולרית בתחום השמיעה (2021-01-155)

להב מעין, להב אופק                                                                                 

הנחיה: פרופ'  ישראל פרמט

מערכת מידע לתמיכה במניעת אובדנות

(2021-01-174)

דבש מאיה, גרינר הדר

הנחיה: פרופ'  גלעד רביד

שותפי הנחיה: ד"ר אלי מירון

סימולציית הטיית בחירות על ידי מיקום קלפיות

(2021-01-124)

בכר ירדן, בן טוב דניאל

הנחיה: דר' עומר לב

מערכת מידע לקבוצת הרכיבה כן ולא

(2021-01-178)

פלטה דר, לוי מיכל

הנחיה: פרופ'  גלעד רביד​

 

הקמת מערכת מידע עבור עמותת לא לאלימות (2021-01-139)

קליין איה, בן שושן סתיו

הנחיה: פרופ'  גלעד רביד