פרטים נוספים

המחלקה להנדסה תעשיה וניהול
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד. 653, באר שבע 84105
טלפון 08-6461434
 
ליצירת קשר עם הרכזות לענייני סטודנטים בפקולטה בנושאים שונים:
 
רכזות לענייני סטודנטים לתואר ראשון:​

גב' אורטל סיאדה.​

 
רכזת לענייני סטודנטים לתואר שני:​