פרטים נוספים

המחלקה להנדסה תעשיה וניהול
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד. 653, באר שבע 84105
טלפון 08-6461434
 
ליצירת קשר עם הרכזות לענייני סטודנטים בפקולטה בנושאים שונים:
 
רכזות לענייני סטודנטים לתואר ראשון
דוא"ל: iemfac@bgu.ac.il
טלפון: 08-6461216 / 08-6477226
שעות מענה טלפוני: א'-ד' 09:00-10:30
קבלת קהל: ימים א'-ד' 10:30-12:30   
בניין 56, חדר 104
 
רכזת לענייני סטודנטים לתואר שני
דוא"ל: jenyr@bgu.ac.il
טלפון: 08-6479648​
שעות מענה טלפוני: א'-ד' 12:00-14:00

קבלת קהל: ימים א'-ד' 12:00- 10:00

בניין 56, חדר 303