< נובמבר 2019 >
 יום א  יום ב  יום ג  יום ד  יום ה  יום ו  שבת 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
  שי גבעתי
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
  דנה גוטמן
  שי גבעתי
 11 
 12 
 13 
  טל שעובי-מתרגלת ניהול פקויקטים
 14 
 15 
 16 
 17 
  שי גבעתי
 18 
 19 
 20 
  טל שעובי - מתרגלת ניהול פרויקטים
 21 
 22 
 23 
 24 
  שי גבעתי
 25 
  ישראל פרמט - סמינר שנה ד
 26 
  בן חדד - לימוד מכונה
 27 
  בן חדד - לימוד מכונה
 28 
 29 
 30