​קישור לתכנית הכנס.​​


מושב 1 

(9:00-11:00)

מושב 2 

​(9:00-11:00)

אנרגיה מתחדשת באמצעות מים אפורים (2021-01-217)

אור יער, שני יהונתן

הנחיה: פרופ' גדעון אורון

Drone Search and Rescue: interaction with injured people​

 (2021-01-110)

גינוסר איל

הנחיה: דר' ג'סיקה קושארד

אפיון ופיתוח מערכת לניתוח אותות קצב לב
 (2021-01-033)

קורן ספיר, שניאור נעם

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

שותפי הנחיה: גב' דנה רידל

ביאור העדפות למערכת תזמון חדרי ניתוח (2021-01-093)

נחשון אגש אור

הנחיה: פרופ' רועי זיוון


בחינת ההשפעה של אופן החזקת ההגה על הקשב בנהיגה

אוטונומית חלקית (2021-01-286) 

יוסף רות, כהן ירדן, אזולאי שני

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

Drone Search and Rescue​

(2021-01-108)

אבגד אופיר, כהן יוסף

הנחיה: דר' ג'סיקה קושארד

פיתוח אפליקציה לשיפור הנגישות וחווית הלקוח בתחום

המסעדנות (2021-01-019)

ורדי תומר, דגן עינב, קנדחורוב רמי

הנחיה: דר' אבינועם בורובסקי

הבנת אופטימיזציה של משאבים בתעשייה ובטבע​

(2021-01-142)

קליין עדיאל

הנחיה: דר' רמי פוגץ'

ניתוח נתוני הקורס "בקיאות במתמטיקה " באמצעות כריית

 

תהליכים (2021-01-180) 

כשדאי סער, שורץ טל

הנחיה: פרופ' גדי רבינוביץ'

שותפי הנחיה: ד”ר שגית קדם ימיני, גב' יפעת מנשה