​המחלקה להנדסת תעשייה וניהול מציעה תכניות לימודים לתואר שני (.M.Sc) ושלישי (.Ph.D).


הלימודים לתואר שני מקנים מיומנויות מחקר הדרושות להתפתחות בעולם האקדמי וכישורים הנדסיים המאפשרים השתלבות בתפקידים בכירים בארגונים שונים. לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע מתקדם ולהעשיר את רמתם המקצועית, המחלקה מציעה תכניות לימודים לתואר שני עם תזה, בשילוב עם פעילות מחקרית, ותכניות ללא תזה.


​הלימודים לתואר דוקטור לפילוסופיה (.​Ph.D) באוניברסיטה מנוהלים על ידי ביה"ס ללימודי דוקטורט על שם קרייטמן, לימודי הדוקטורט במחלקה פועלים אף הם בכפוף למסגרת זו, ומותאמים לרקע ולתחומי המחקר של התלמידים. המחלקה מציעה מסלול משולב לדוקטורט, המיועד לתלמידים מצטיינים בשנה השנייה ללימודי תואר שני בהתמחויות עם תזה, ומאפשר להתקבל בהמלצת המנחה ללימודי דוקטורט בעודם נמצאים בשלבי מחקר מתקדמים, אם הוכיחו יכולת מחקרית בולטת ואם מחקרם ניתן להרחבה לעבודת דוקטורט מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש.


המחלקה מציעה מסלול משולב לדוקטורט, המיועד לתלמידים מצטיינים בשנה השנייה ללימודי תואר שני בהתמחויות עם תזה, ומאפשר להתקבל בהמלצת המנחה ללימודי דוקטורט בעודם נמצאים בשלבי מחקר מתקדמים, אם הוכיחו יכולת מחקרית בולטת ואם מחקרם ניתן להרחבה לעבודת דוקטורט מבחינת התוכן, המקוריות והחידוש.​