תקציר תולדות המחלקה
המחלקה להנדסת תעשייה וניהול הוקמה בשנת 1969 והחלה לפעול תחת הפיקוח האקדמי של הטכניון. ראש המחלקה הראשון, פרופסור רול ז"ל, אשר מונה על ידי הטכניון, שירת בתפקיד זה עד 1973. פרופסור פינגר, אשר הצטרף למחלקה בשנת 1972, היה לפרופסור חבר בכיר הראשון במשרה מלאה בפקולטה ובתוך שכזה מילא את כל התפקידים, אקדמיים ומנהליים כאחד. בשנים הראשונות להקמת המחלקה למדו בה כ-25 סטודנטים,
ולמסיימי המחזור הראשון הוענקו התעודות על ידי הטכניון.
בחודש יוני 1972 קיבלה המחלקה אישור מאת המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון (BSc).
בחודש אוקטובר 1974 אישור זה הורחב וכלל גם הענקת תואר שני (MSc).
באותן שנים ראשונות, יכלו התלמידים לתואר ראשון להתמחות באחד משלושת המסלולים הבאים: ניהול תעשייתי, סטטיסטיקה ותורת הניהול וכן בחקר ביצועים. לגבי הסטודנטים לתואר שני, עמדו שתי אפשרויות: הנדסת תעשייה וניהול תעשייתי. שתי מעבדות שירתו הן את הסטודנטים והן את המחקר: המעבדה לחקר עבודה והמעבדה לסטטיסטיקה.
בשנת 1973, פרופסור ד' טבק, מהמחלקה להנדסת חשמל באוניברסיטת בן-גוריון, מונה לשנה לתפקיד מנהל המחלקה. אחריו מונה פרופ' ל' כהן מאוניברסיטת קולומביה. באותה תקופה היו 8 חברי סגל אקדמי עם אוכלוסייה של 253 סטודנטים. נושא מנהל עסקים התווסף לתוכנית הלימודים כתחום התמחות עבור הסטודנטים לתואר שני.
ב-1977 הצטרף פרופסור שנער למחלקה והקים בה את המעבדה לארגונומיה. מספר אנשי הסגל עלה ל-11 וללימודי התואר השני נוספו שני תחומי התמחות: ניהול כלכלי, בשיתוף עם המחלקה לכלכלה, וניהול מערכות בריאות, בשיתוף עם הפקולטה למדעי הבריאות. אוכלוסיית הלומדים במחלקה מנתה 257 סטודנטים לתואר ראשון ו-51 לתואר שני.
בשנים 1984-85, הגיע מספר חברי הסגל ל-19 ואילו כלל אוכלוסיית הסטודנטים מנתה 494 רשומים. בחודש פברואר 1984, הוסמכה המחלקה על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר דוקטור למדעים (PhD). מספר הקורסים הנלמדים במחלקה עלה באופן דרסטי ותוכן הלימודים הלך והתגוון. שיתוף הפעולה עם מפעלי התעשייה באזור התעצם, והסטודנטים לתואר ראשון ביצעו חלק ממשימותיהם, כולל פרוייקט הגמר, באותם מפעלים. שיתוף פעולה זה נמשך עד עצם היום הזה. באותם ימים (1985-86), ניתן לסטודנטים לתואר ראשון לבחור, בתום הסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה, באחד משני תחומי ההתמחות הבאים: מערכות ייצור ומערכות מידע.
בשנים 1994-95, בעקבות הדרישה ההולכת וגוברת לכוח אדם ניהולי מוכשר ומוסמך בתעשיית המלונאות, אושרה על ידי המועצה להשכלה גבוהה פתיחתה של מגמה מרכזית נוספת: "ניהול מלונאות ותיירות" במחלקה להנדסת תעשייה וניהול.
בו-זמנית הוסיף צוות המחלקה לגדול ומספרו הגיע ל-29, עם אוכלוסייה של 1198 סטודנטים. המחלקה להנדסת תעשייה וניהול הפכה אט-אט לבין-תחומית מטבעה, תכונה המאפיינת אותה עד לימים אלה (כפי שמשתמע מרשימת תחומי המומחיות של חברי הסגל. באותה התקופה, נפתחה מגמה חדשה עבור סטודנטים לתואר שני, מגמה אשר בה התאפשר למצטיינים במסלול זה לגשת באופן ישיר ללימודי דוקטורט (PhD).
בשנת 1993 קיבלה המחלקה מענק על שם וולפסון, אשר מטרתו הקמת מעבדה ממוחשבת להדמיית ייצור (CIM), ביוזמתם של הפרופסורים שטרן ורבינוביץ. פרופסור אידן גויסה למלאכת הקמת המעבדה, והיה בכך כדי להקנות תנופה משמעותית ביותר לפיתוח נושאי הרובוטיקה ובקרת ייצור ממוחשבת. הוקמו מעבדות נוספות לתחומים האמורים (אוטומציה ורובוטיקה), המשרתות מני אז הן את ההוראה הן את המחקר. תוכניות הלימודים במגמת מערכות ייצור שודרגו ועודכנו כדי לאפשר שימוש והתנסות מעשית באותן מעבדות חדישות.
ב-1996 הוקם בית הספר לניהול על ידי ראש המחלקה דאז, פרופסור א' מחרז ז"ל. כל המומחים בתחום הניהול בין חברי הסגל האקדמי, 5 במספר, העתיקו את מקומם לבית הספר אשר זה עתה הוקם. כתוצאה מכך התחייב גיוס חדש של חברי סגל. כמו כן, נתבקשנו לספק קורסים הקשורים לתחומי ההתמחות שלנו (כגון ניתוח כמותי) הן לבית הספר לניהול החדש הן למחלקות האחרות שבאוניברסיטה, בעיקר בפקולטה למדעי ההנדסה. גם עובדה זו חייבה הגדלת מספר חברי הסגל במחלקה. הושם דגש על גיוס אנשי סגל בתחומים של חקר ביצועים וסטטיסטיקה.
בשנת 1996 יזם פרופסור ה' שטרן את הקמתה של המעבדה למערכות מולטימדיה נבונות. היה בכך כדי להניח במחלקה להנדסת תעשייה וניהול את היסודות לתוכנית לימודים חדשה לתואר שני בתחום המערכות החכמות.
בשנת 1997 הוקמה המחלקה להנדסת תקשורת על ידי חבר הסגל, ד"ר רן גלעדי, אשר עזב את המחלקה להנדסת תעשייה וניהול לטובת תפקיד ראש המחלקה החדשה.
במקביל וכדי לענות על הדרישה הגוברת למומחים בתחום מערכות מידע, עדכנה המחלקה את תוכנית הלימודים במסלול זה וגייסה חברי סגל בתחום. בשלהי שנת 2000 "עזבה" קבוצה נוספת של חברי סגל את המחלקה על מנת להקים את המחלקה להנדסת מערכות מידע. המחלקה להנדסת תעשייה וניהול נתבקשה תחילה לספק "קורסי שירות" למחלקה החדשה. לאחר מכן הוסכם כי כל אחת מן המחלקות תשרת את עצמה באופן עצמאי ועל כן גויסו מספר אנשי סגל חדשים למחלקה בתחום מערכות המידע. בעקבות "ההי-טק בום", תהליך הגיוס נמשך עדיין. עם זאת, הושם דגש על איתור חברי סגל המוכנים ומסוגלים להשתלב בתחומים האחרים של המחלקה להנדסת תעשייה וניהול.
בשלהי 2002 המחלקה מנתה 34 חברי סגל (כאשר רק 27 מועסקים במשרה מלאה).
מספר הסטודנטים הגיע באותה תקופה ל-1159.
בהתחשב בנסיבות החדשות בהן נאלצה המחלקה לפעול, משמע קיומה של מחלקה נפרדת למערכת מידע, נדרש בדק בית יסודי ביותר של תוכניות הלימודים לתואר ראשון. אותו בדק בית יסודי אכן בוצע הלכה למעשה, והדבר נתן הזדמנות לרענון ולעדכון הן של מבנה התוכניות השונות הן של התכנים של הסילבוסים שלהן. תהליך זה נמשך עד עצם היום הזה הרעיון הבסיסי היה להתרכז, בשנתיים הראשונות ללימודים, ביסודות ההנדסה, מדע ומחשוב, ואלו יושלמו בשנתיים האחרונות בקורסים מתקדמים בסטטיסטיקה, בחקר ביצועים ובהנדסת תעשיה וניהול. דגש מיוחד הושם על קורסים משולבים, על הגברת מספר קורסי הבחירה, על קורסים מתמחים בהתנסות מעשית בהנדסת תעשייה (כגון מאגרי נתונים, סימולציה ואוטומציה) וכן עדכון יסודי ומקיף בתפיסת פרויקט הגמר.
כחלק מאותם שינויים בתוכניות הלימודים, ביססה המחלקה תוכנית חומש לפיתוח מעבדתי. תוכנית זו כללה את שדרוג הציוד במעבדות הקיימות וכן בניית מעבדות חדשות. במקביל, המשיכה המחלקה במלאכת ההצטיידות של מעבדותיה בתוכנות המתקדמות ביותר. בשנת 2002 יזם הפרופסור רבינוביץ את הקמתה של מעבדה מתקדמת להנדסת תעשייה כחלק מקרן שנתרמה על ידי חברת אינטל. קרנות מחקר איפשרו לקיים פיתוח רציף של כל המעבדות, דבר שהיה בו כדי למשוך לא מעט סטודנטים אשר סיימו תואר ראשון במחלקות אחרות בפקולטה להנדסה.
במקביל התמידה המחלקה בפיתוח וביישום של תוכניות לימוד חדשות. שלוש מתוכן הוגשו לסנאט האוניברסיטה, אשר אישר אותן ליישום: הנדסת איכות ואמינות (תואר ראשון –BSc- אושר ליישום ב-12 בנובמבר 2000), ניהול והנדסת תובלה (תואר שני –MSc- אושר ב-28 בינואר 2001) וכן ניהול הנדסי של מאגרים טבעיים (תואר שני –MSc- אושר ב-7 באפריל 2002). נושאים אלה נבחרו הן על פי הצרכים במגזר התעשייתי הן על פי המיומנויות והידע הקיים בקרב חברי הסגל האקדמי. כל אותן תוכניות לימוד חדשות מדגישות את הגישה הרב-תחומית של המחלקה, תוך מאמץ מתמיד לשדרג ולשפר את תוכניות הלימוד לתארים מתקדמים בזכות תחומי התמחות ייחודיים.
בקיץ 2003 עברנו לבניין החדש שלנו, בניין אשר יש בו כ-20 מעבדות להוראה ולמחקר. מעבדות חדשות הוקמו בתחומים של ממשק אדם-מחשב, הנדסה קוגנטיבית, הנדסת מערכות חכמות (מולטימדיה, מחשוב מקביל), טלרובוטיקה ותובלה. פיתוחים אלה כבר יצרו מצוקת מקום לפעילות סדירה של המחלקה.