הרשמה לשנת הלימודים תש"פ תחל ב-14/2/19, האתר ייעודכן בתחילת פברואר 2019
האינפורמציה המפורסמת כרגע הינה לשנה הנוכחית
הרשמה מאוחרת תהיה על בסיס מקום פנוי, 
דמי ההרשמה לא מוחזרים לאחר סיום תהליך ההרשמה האינטרנטי, 
משום סיבה שהיא
פתיחת המסלול מותנת במינימום מתקבלים


  
תאריכי הלימודים: 14/10/18-13/07/2019
מפגש הסבר ופתיחת שנת הלימודים: 11/10/18​
 
משך המסלול: 9 חודשי לימוד
הלימודים מתקיימים 5 ימים בשבוע, בין 32 ל-38 שעות שבועיות פרונטליות.
במידת הצורך יתקיימו שעורי/תירגולי השלמה ותגבור בימי ו', הודעה תפורסם בלוח ההודעות באתר המרכז.
מרבית הבחינות מתקיימות בימי ו', לוח בחינות יפורסם באתר המרכז.
 
מטרת המכינה:
הזדמנות שניה למי שלא מימש את יכולתו במהלך התיכון, הכנה לקראת לימודים במחלקות בפקולטות: מדעי הטבע והבריאות.
 
תעודת המכינה (ממוצע) תחליף את ממוצע הבגרות לצורך שקלול הקבלה, למחלקות הפקולטה למדעי הטבע  ומדעי הבריאות.
 
מקצועות לימוד:
מתמטיקה ברמה מקבילה של 4 יח"ל (המעוניינים ללמוד מתמטיקה  ברמה מקבילה ל-5 יח"ל  חייבים להעביר פנייה במייל למשרד המרכז, בקשתם תועבר לבדיקה בוועדת חריגים)
כימיה/פיזיקה  ברמה מקבילה של 5 יח"ל .לתשומת לבכם, סמוך לתחילת הלימודים נפרסם את המקצוע שיילמד בשנה זו.
כתיבה אקדמית ברמה מקבילה של 2 יח"ל
אנגלית רמה מקבילה ל-4 יח"ל
אנגלית אקדמית - שיבוץ עפ"י הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמי"ר/נתיב לאקדמיה 
 
תנאי קבלה:
1. 12 שנות לימוד
2. זכאות לבגרות או תעודה עם לפחות 7 יח"ל בציון עובר
3. ציון פסיכומטרי/נתיב לאקדמיה של לפחות 500
4. ציון המרכיב באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/נתיב לאקדמיה לפחות 70
    מועמדים בעלי זכאות לתעודת בגרותשקיבלו ציון 90 ומעלה בבחינת הבגרות באנגלית ברמה של 5 יח"ליסווגו לרמת          מתקדמים ב'. ​
5. עברית - מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה אחרת מעברית (כולל הנוסח המשולב) חייבים בציון של לפחות 84 בבחינת יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
6. ציון עובר בבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 או 5 יח"ל.

מועמד שאין בידו ציון במתמטיקה ברמה הנדרשת  (סעיף 6) נדרש לגשת לבחינת כניסה/קורס במתמטיקה ולקבל ציון 60 לפחות.​

מועמדים שיש בידם בגרות חו"ל חייבים בבחינת כניסה (ניתן להגיש בקשה לפטור מבחינת הכניסה עפ"י הציון והסילבוס במתמטיקה מהלימודים בחו"ל)

פסיכומטרי ספטמבר 2018/ נתיב קיץ 2018

מועמד שמתעתד לגשת לפסיכומטרי ספטמבר 2018 /נתיב לאקדמיה קייץ 2018 - קבלתו תשקל על בסיס מקום פנוי ובתנאי שעמד בתנאי הקבלה , מועמדים אלו לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה​.

 
כללי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למדעי הטבע והבריאות בתום המכינה:
תעודת מכינה - השלים בהצלחה
 
כימיה מקביל ל-5 יח"ל - ציון עובר 56
מתמטיקה מקביל ל-  4/5  יח"ל - ציון עובר 56
כתיבה אקדמית מקביל ל-2 יח"ל - ציון עובר 70
אנגלית לתעודת המכינה מקביל ל-4 יח"ל / 5 יח"ל - ציון עובר 70

מי שעומד בכללים אלו, יכול לבדוק את סיכויי הקבלה שלו במחשבון בדיקת סיכויי קבלה הקיים באתר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  מחשבונים למועמדים לחץ כאן​
 
בעלי זכאות לבגרות: שסיימו בהצלחה את מסלול המכינה בהצלחה,
יכולים להתקבל על סמך ממוצע המכינה או ממוצע הבגרות, הגבוה מבין השניים.
 
דיון בקבלה לתואר ראשון בתום המכינה יתקיים רק למועמדים שסיימו את המכינה בהצלחה.
 
תלמיד המסיים את מסלול המכינה חייב לעמוד בתנאי הקבלה למחלקה אליה נרשם.

​​לתשומת לב הלומדים במכינה,
לכל פקולטה יש כללים אחרים לשקלול תנאי הקבלה. תנאים אלו מפורסמים בידיעון ההרשמה.
המחלקות האקדמיות השונות רשאיות לקבוע כללי קבלה שונים לתלמידי המכינה.
 
חלק ממחלקות הפקולטה למדעי הבריאות מבקשות את ציוני המכינה לפני תום שנת הלימודים, אי לכך אין באפשרותנו לספק ציונים שיגיעו בזמן הנדרש לרישום לתכנית זו, ציוני המכינה יהיו תקפים לשנה לאחר מכן.
 
מסיימי המסלול בהצלחה המעוניינים להרשם לביה"ס לרפואה חייבים בזכאות לתעודת בגרות. סכם הקבלה ייעשה על פי הכללים הבאים: 25% ממוצע הבגרות + 25% ממוצע המכינה + 50% הציון הרב תחומי בפסיכומטרי/נתיב לאקדמיה וזאת בנוסף לתנאי הקבלה המפורסמים בידיעון ההרשמה.

קורס הכנה במתמטיקה*- לקראת שנת הלימודים תשע"ט

בהמשך למייל שנשלח לכל התלמידים בקורס, יתקיימו 2 קבוצות לימוד,
התלמידים חולקו באופן אקראי לקבוצות
מצ"ב מערכת השעות של 2 הקבוצות + חלוקה עפ"י ת.ז.

 אנו ממליצים לכל הנרשמים למסלול המכינה ללמוד קורס הכנה במתמטיקה
הקורס נועד לרענן ולשפר את הידע והיכולת לקראת הלימודים במכינה 
מועמדים שמתעתדים לגשת  לפסיכומטרי ספטמבר 2018 /נתיב לאקדמיה קייץ 2018  (תנאי קבלה עפ"י המופיע מעלה), לא יוכלו ללמוד בקורס הכנה במתמטיקה.

ניתן  יהיה להרשם לקורס רק לאחר קבלת הודעת קבלה/קבלה על תנאי ללימודים במכינה


יש לבחור קורס הכנה במתמטיקה מספר 52950005​​

​תאריכי הקורס: 24/7/18-14/8/18 
מחיר הקורס: 1004 ש"ח + 57 ש"ח דמי אבטחה (נכון לשנת הלימודים תשע"ח).
 
לימודי הקורס יתקיימו בקמפוס מרקוס, מול בית חולים סורוקה /באר שבע רכבת צפון.
​לתשומת לבכם, יתכנו שינויים בלו"ז.​


​  מצ"ב קישור לסילבוס הקורס:
סילבוס קייץ 2018 לחץ כאן  מעודכן ל: 3.6.18

ההרשמה לקורס מהווה התחייבות לתשלום שכ"ל מלא של הקורס, גם במקרה של בקשה לביטול על ידי המעמד,  
הלומדים בקורס אינם נדרשים להרשם לבחינה, הבחינה הינה חלק ממטלות הקורס.
הבחינה הינה פנימית בלבד כתנאי קבלה ללימודים במכינה באוניברסיטת בן גוריון אי לכך לא יינתן אישור סיום קורס.
 
בחינת כניסה במתמטיקה - לקראת שנת הלימודים תשע"ט

על מנת להירשם לבחינה יש לבחור ולשלם עבור המועד הרצוי בקישור הבא:  רישום לבחינת כניסה במתמטיקה​

​תוקף הבחינה הינו לשנתיים בלבד (שנת הלימודים הצמודה לבחינה ולשנת הלימודים אחריה)
מועדי הבחינה:

מועד 1 -   16/8/18 
ציוני הבחינה מפורסמים בקישור הבא: מידע למתקבלים לשנת הלימודים תשע"ט​
ציון עובר בבחינה 60 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל

חשיפת בחינות ואפשרות ערעור יתקיימו בתאריכים בלבד:

יום ד' ה-22/8 שעות 9-12

יום ה' ה-23/8 שעות 9-12​

מועד 2 - 2/9/18  ​-  שעה 13:30 קמפוס מרקוס (באר שבע רכבת צפון) חדרים: 211, 212 בניין 35, חובה להציג בבחינה תעודה מזהה

​כל מעמד יכול להבחן בכל מועד שיבחר, ניתן להבחן ביותר ממועד אחד (תשלום עבור כל מועד בנפרד), מועמדים שילמדו בקורס הכנה במתמטיקה אינם צריכים להרשם או לשלם עבור מעדי הבחינות בתום הקורס.
עלות הבחינה - 95 ש"ח (נכון לשנת הלימודים 2017)
בבחינה לא ניתן להשתמש במחשבון, חומר עזר ובדפי נוסחאות
משך בחינה - 3 שעות (כולל הארכת זמן, אין הארכות זמן נוספות)
ציון עובר בבחינה 60 לפחות, מעמדים שקיבלו הודעת קבלה על תנאי, לאחר השלמת הבחינה בהצלחה המעמד "קבלה על תנאי" יבוטל
מעמדים שלא יעברו את הבחינה בהצלחה וייעמדו בתנאי הקבלה של מסלולים אחרים במכינה יוכלו לשנות עדיפות למסלול אחר
 
​חוברת תרגילים, מצורפת חוברת תרגילים לעבודה עצמית שתהווה חלק מנושאי בחינת הכניסה, חלק נוסף ילקח מספר הלימוד של בני גורן המצויין בסילבוס סילבוס קייץ 2018 לחץ כאן
נושאי הבחינה יהיו הנושאים המפורסמים בסילבוס בלבד.

 
 
​