המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ מאפשר ללומדים חיצוניים להשתלב בקורסים אקדמיים המתקיימים באוניברסיטה. מסגרת זאת מיועדת לחשיפה לתחום לימודים מסוים, להעשרה ו/או לצבירת נקודות זכות. הלימודים בקורסים האקדמאיים מתקיימים עם הסטודנטים ומוצעים על-ידי מחלקות האוניברסיטה לתואר ראשון ושני, לצבירת נקודות זכות או כשומע חופשי ללא מטלות.

ההשתתפות בקורסים כשומע חופשי וכסטודנט מן החוץ מחייבת רישום מראש.

pic1.png
ההרשמה במזכירות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ בטלפון: 08-6461145 , 08-6472626 או במייל: uces@bgu.ac.il

*מספר המקומות מוגבל

 

הידעת​? חדש.... קורסים פנורמיים - המחלקה לספרות עברית
מבחר קורסים אקדמי​​ים מהמחלקה לספרות עברית עם מיטב הסופרים ומיטב היצירות הספרותיות העבריות פתוחים גם ללומדי המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ.

"רגע של הולדת" - סדרת שיחות עם יוצרים על ספרם האחרון.

"אבני דרך בתרבות הערבית יהודית" - סדרת הרצאות.

הפקולטה להנדסה

תנאי הקבלה לההשתתפות בקורסים לצבירת נקודות כפופים לאישור פרטני מוועדת ההוראה במחלקה הרלבנטית.

את רשימת הקורסים ניתן לראות
בהפקת מערכת שעות למחלקה הרלוונטית

הפקולטה למדעי הבריאות

תנאי הקבלה לההשתתפות בקורסים לצבירת נקודות כפופים לאישור פרטני מוועדת ההוראה במחלקה הרלבנטית.