​​star.jpg​​להלן מידע ראשוני הנחוץ לנחיתה רכה להתחלת לימודיכם לשנה"ל תשפ"ב​
הלימודים יחלו ביום א', ה- 17.10.2020, יא' בתשרי תשפ"ב.
לכל מגמת לימודים ומסלול יש תוכנית לימודים מומלצת​. ככלל, אם אין לך סיבה מיוחדת, כדאי לך לא לסטות מתוכנית הלימודים. ניתן להפיק מערכ​ת שעות​ בהתאם לתכנית המומלצת באתר המחלקה.
הצג הכל
הסתר הכל

abc2.png
​אם אין לך פטור באנגלית, עליך להתחיל את לימודי האנגלית בסמסטר א', ע"פ הרמה שנקבעה לך במבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי"ר.​
brain.png
סטודנטים עם בעיות ליקויי למידה מתבקשים לפנות בתחילת הסמסטר לדיקן הסטודנטים לקבל מידע ואישור להקלות.
OnlineCourse.png
"הכרת הספרייה" ו"לומדה להכרת החוק והנהלים למניעת הטרדה מינית​"​​​​, הקורסים אינם מקנים נקודות זכות אך מהווים חובה להשלמת התואר. יש לסיימם בסמסטר א'.
money.png
​​במשרד דיקן הסטודנטים ניתן לקבל סיוע כספי.​
בנוסף, ניתנת האופציה לדיור במעונות הסטודנטים​ - מיועד לכלל הסטודנטים.
formal.png
ניתן להנפיק אישור לימודים באזור האישי בתום הרישום לקורסים. תוכלו להדפיסו באופן עצמאי מיד לאחר הרישום. 
academicHelp.png
תלמידים המתקשים בלימודים יכולים לקבל שיעורי עזר באמצעות דיקן סטודנטים או ליווי של סטודנטים בוגרים מהמחלקה. יש לפנות בבקשת עזרה למזכירות המחלקה.
physics.png
אנו מציעים לך לעשות הכנה לפני פתיחת שנת הלימודים בקורסי מתמטיקה, פיזיקה וכימיה.
קורסי ריענון אלו מיועדים למי שעשה לפחות 4 יח"ל במתמטיקה ו/או צריך ריענון בפיסיקה.
learningDisability.png
פרסי לימודים –אוניברסיטת בן-גוריון מעניקה מדי שנה פרסי לימודים לתלמידים שהצטיינו בלימודיהם בשנה החולפת.​ הקריטריונים המלאים מופיעים בשנתון​ תחת הפרק הכללי

alert.pngיש לקבוע בתחילת השנה נציגי ועד מכל מגמה ולהודיע למזכירות המחלקה.​