​​​הקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי באילת שיתקיימו בשנת הלימודים תש"פ פתוחים להרשמה באתר המכון.
ניתן להיות רשומים ל-4 קורסים לכל היותר. הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

הרישום לקורסים יבוצע באתר המכ​ון ורק לאחר קבלת אישור מהמכון, יש לבצע רישום גם באתר אב"ג (בתקופת הרישום לקורסים עד סוף תקופת השינויים!).

פירוט הקורסים שיינתנו ומועדי הרשמה מצויים באתר​.


הצג הכל
הסתר הכל