​​​הקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי באילת שיתקיימו בשנת הלימודים תשפ"א פתוחים להרשמה באתר המכון.

ניתן להיות רשומים ל-4 קורסים לכל היותר. הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

ההרשמה לכל הקורסים של סמסטר א' ושל סמסטר ב' תיסגר ביום ראשון ה-5 בספטמבר 2021.
ההרשמה לקורסים תיפתח שוב לאחר הטיפול בכל המועמדים שנרשמו עד לתאריך הנ"ל וקבלת נרשמים נוספים תהיה על סמך מקום פנוי. הודעות על קבלה לקורסים תישלחנה למועמדים לפני תום תקופת השינויים של סמסטר א'.
Pin.jpg ​קורסי המכון לפי סמסטרים
הצג הכל
הסתר הכל