ד"ר יוליה לרנר - יו"ר וועדת ההוראה לתואר שני

מרצה בכירה יו"ר ועדת הוראה למוסמכים (תואר שני)

חדר:
חדר 362, קומה 3, בניין 72
טלפון:
08-6428495
מייל:
julialer@bgu.ac.il
שעות קבלה:
בתאום